Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Ir. C.H. Daams Advies Informatiemobilisatie & ICT by Mind Map: Ir. C.H. Daams Advies Informatiemobilisatie & ICT
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Ir. C.H. Daams Advies Informatiemobilisatie & ICT

Dit plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Interesse, nadere kennismaking? Neem contact op voor een boeiend gesprek.

voortgeschreden inzichten

beleggen cq inrichten van goed opdrachtgeverschap erg bepalend voor het succes

bewust kiezen tussen vraagsturing of aanbodsturing

vraagstukken zijn vaak niet alleen ingewikkeld maar ook complex >> agile en incrementele aanpak vruchtbaar

weerstand komt vaak voort uit gezond verstand van sterk betrokkenen

projectaanpak afstemmen op specifieke organisatie-omstandigheden

sturen op maximale bijdrage/benefits bij gegeven doorlooptijd en capaciteit

integrale bedrijfskundige benadering nodig > wat is de uiteindelijke bedoeling

vijflagenmodel voor architectuur

focus op doorlooptijdverkorting leidt direct tot verhogen kwaliteit plus uitbannen verspilling

alleen binnen bedrijfsprocesen heeft informatie zijn betekenis en gebruikswaarde

inzichtelijke architectuur is nodig voor de relevante samenhang en structuur bij keuzes in de bedrijfsvoering

tlf 026 4430044 m 06543 76595 van Heemstralaan 14 6814KJ Arnhem

Opgericht door Carel Daams

1999 bij KvK ingeschreven

+ herinrichting bedrijfsvoering met ICT + ICT-projectmanagement en -advies + ICT-implementatie begeleiding + proces- en informatie-management + ICT-applicatierenovatie en -advies

focus op

3 D's : complexe proces-inrichting

Revalidatiecentra: (her)implementeren R-EPD

inrichting agile beheer&onderhoud en servicemanagement

Woningcorporaties: optimaliseren bedrijfsvoering met CORA3

herinrichten van bedrijfsvoering op woelige zee

Portfolio

Zorg

(semi-) Overheid

Verzekeraars

MKB

nieuwsupdates

Netwerkpartners

Audit orde

Verkaik Advies

Buysse Offertespecialist

Humap Nederland

Kantelwerkers.NL

Legenda

+ : expanderen

> : externe weblink

= : toelichting