Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PC by Mind Map: PC

1. Hardware

1.1. CPU

1.1.1. Font d'alimentació

1.1.1.1. és un dispositiu que converteix la tensió alterna, en una o diverses tensions, pràcticament contínua

1.1.2. Dic dur

1.1.2.1. És on es guarden els arxius de manera permanent, programesi sobre tot el sistema operatiu

1.1.3. Memoria RAM

1.1.3.1. Emmagatzema l'informació momentaneament

1.1.4. Placa base

1.1.4.1. És una placa de plàstic amb un circuit imprès a la seva superfície, que serveix de suport y de connexió.

1.1.5. Ports i ranures

1.1.5.1. Son conexions electriques que permeten al microprocessador comunicar-se amb els perifèrics

1.1.6. Microprocessador

1.1.6.1. És un xip o circuit integrat que fa la funció de cervell de l'ordinador

1.2. Perifèrics

1.2.1. Component informàtic que permeten a l'ordinador comunicar-se amb l'exterior

1.2.1.1. Entrada

1.2.1.1.1. Permeten introduïr dades a l'ordinador

1.2.1.2. Sortida

1.2.1.2.1. Permeten que l'ordinador envíi informació cap a l'exterior

1.2.1.3. Entrada i sortida

1.2.1.3.1. Son els que l'informació flueix bidireccionalment

2. Software

2.1. Pogrames

2.1.1. Sistema Operatiu

2.1.1.1. Windows

2.1.1.2. MAC

2.1.1.3. Linux

2.1.1.4. Ubuntu

2.2. Dades

2.2.1. Archius

3. És una maquina capaç de processar informació