Effektivitet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Effektivitet by Mind Map: Effektivitet

1. Teori

1.1. Struktur

1.1.1. Arbtsdelning

1.1.2. Divisionalisering

1.1.3. Befälsordning

1.1.4. Kontrollspann

1.1.5. Centralisering

1.1.6. Formalisering

1.1.6.1. Uppgiftsutformning

1.1.6.1.1. Tekniska imperativet

1.1.6.1.2. Rutin och komplexa uppgifter

1.2. Grupp

1.2.1. Team

1.2.1.1. Effektiva team

1.2.1.1.1. Arbetsuppgiftens utformning

1.2.1.1.2. Uppgiften och målens ömsesidliga beroende av varandra

1.2.1.1.3. Kompositionen av gruppen

1.2.1.1.4. Kontexten för uppgiften

1.2.1.1.5. Arbetsprocessen

1.2.2. Gruppeffektiviet

1.2.2.1. Träffsäker arbetsform

1.2.2.2. Främjar kreativitet

1.2.3. Nackdelar med grupp

1.2.3.1. Låg produktiviet

2. Empiri

2.1. Grupp 1

2.1.1. Komposition

2.1.1.1. Utformades hetrogent ur genusperspektiv och inlärningsstil

2.1.1.2. grupp

2.1.2. Processen

2.1.3. Uppgiftsutformning

2.1.4. Kontext

2.2. Grupp 2

2.2.1. Komposition

2.2.1.1. Utformades hetrogent ur genusperspektiv och inlärningsstil

2.2.2. Processen

2.2.3. Uppgiftsutformning

2.2.4. Kontext

3. Analys

4. Slutsats