SWOT Analysis

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SWOT Analysis by Mind Map: SWOT Analysis

1. Strengths

1.1. Altijd energie door middel van de combinatie van wind-zon-water energie

1.2. Meer energie doordat het in de zee ligt en daar heb je sterkere temperaturen.

1.3. Door de plaatsing in zee, heeft het apparaat (bijna) altijd 2 keer zoveel energie dan normaal.

1.4. Schone energie, geen enkele CO2 uitstoot.

2. Threats

2.1. Nieuwe concurrenten

2.2. Meer bezuinigen om ons plan te laten slagen

2.3. Kan een bedreiging vormen voor zee dieren.

2.4. Het apparaat wordt steeds duurder (qua plaatsing) hoe verder/dieper hij in de zee staat.

3. Weaknesses

3.1. Te hoge kosten en daardoor een lage marge

3.2. Groot en duur

3.3. Langdurige productie

3.4. Niet groene materialen

4. Opportunities

4.1. Steun van de overheid en actiegroepen

4.2. Subsidieregeling of sponsers

4.3. -Verminderd CO2 uitstoot.

4.4. Door plaatsing in zee komt er ruimte vrij voor natuur op het land.

5. Threelive