DÀN Ý CHI TIẾT

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DÀN Ý CHI TIẾT by Mind Map: DÀN Ý CHI TIẾT

1. TRUYỀN THÔNG

1.1. MỤC TIÊU

1.1.1. 1 CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC SẮC THÁNG 10

1.1.2. LÀM MỚI FANPAGE

1.2. CỤ THỂ

1.2.1. CUỘC THI

1.2.1.1. VIẾT BÀI ONLINE, CHỦ ĐỀ 20/10

1.2.2. FANPAGE

1.2.2.1. ADMIN

1.2.2.1.1. NHUNG

1.2.2.2. NỘI DUNG

1.2.2.2.1. BÀI PHÁT ĐỘNG CUỘC THI

1.2.2.2.2. CẬP NHẬT BÀI THI, BÌNH CHỌN

1.2.2.2.3. ND TỪ ENGLISH ME.ORG

1.2.2.3. HÌNH THỨC

1.2.2.3.1. HÌNH ẢNH ĐẸP, NỘI DUNG BỔ ÍCH

1.3. HỖ TRỢ

1.3.1. MR SON

2. EVENT

2.1. MỤC TIÊU

2.1.1. THU THẬP DATA: CLB, TRUNG TÂM UY TÍN

2.1.2. TẠP MỐI QUAN HỆ

2.1.3. T10:LIÊN HỆ ĐƯỢC 25 CLB+TRUNG TÂM (HCM)

2.2. NỘI DUNG TIẾN HÀNH

2.2.1. CÁCH THỨC

2.2.1.1. TÌM KIẾM INTERNET, BẠN BÈ

2.2.1.2. GỌI ĐIỆN/GẶP TRỰC TIẾP

2.2.1.3. LƯU FILE EXCELL, CẬP NHẬT THƯỜNG XUYÊN

2.2.2. CỤ THỂ

2.2.2.1. 9-12/10

2.2.2.1.1. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

2.2.2.1.2. CHUẨN BỊ DATA, NỘI DUNG CHIA SẺ, LIÊN LẠC, HẸN HÒ

2.2.2.2. 14-19/10

2.2.2.2.1. 6 CLB +TRUNG TÂM

2.2.2.3. 21- 26/10

2.2.2.3.1. 10 CLB +TRUNG TÂM

2.2.2.4. 27 - 31/10

2.2.2.4.1. 10 CLB+TRUNG TÂM

2.2.3. NHÂN LỰC

2.2.3.1. TRANG, NHUNG

3. ENGLISHME.ORG

3.1. MỤC TIÊU :

3.1.1. CUNG CẤP NỘI DUNG CHO ME

3.2. HOẠT ĐỘNG

3.2.1. BÀI VIẾT VỀ GƯƠNG SÁNG

3.2.1.1. PHỎNG VẤN

3.2.1.2. TÌM KIẾM INTERNET

3.2.1.3. MỤC TIÊU :

3.2.1.3.1. 1 BÀI/TUẦN

3.2.2. CUỘC THI

3.2.2.1. THỜI GIAN

3.2.2.1.1. THÁNG 10

3.2.3. BÀI VIẾT VỀ KỸ NĂNG

3.2.3.1. TIẾNG ANH

3.2.3.2. SƯU TẦM, TỔNG HỢP

3.2.3.3. MỤC TIÊU

3.2.3.3.1. 1 BÀI/TUẦN

3.2.3.4. NHÂN LỰC

3.2.3.4.1. CTV

3.2.4. GIẢI TRÍ

3.2.4.1. FILM

3.2.4.1.1. HAY, Ý NGHĨA, CÓ PHỤ ĐỀ

3.2.4.1.2. COMMENT

3.2.4.1.3. MỤC TIÊU

3.2.4.2. MUSIC

3.2.4.2.1. TRÒ CHƠI ĐIỀN TỪ

3.2.4.2.2. MỤC TIÊU

3.2.4.3. TRUYỆN

3.2.4.3.1. ND ĐƠN GIẢN, DỄ HIỂU, HAY

3.2.4.4. NHÂN LỰC

3.2.4.4.1. CTV

3.2.4.4.2. BP KỸ THUẬT

3.2.4.4.3. TRANG, NHUNG KIỂM TRA CHẤT LƯƠNG

3.2.4.5. CLIP HAY

3.2.4.5.1. TED TALK

3.2.5. CHIA SẺ QUÁ TRÌNH HỌC, KẾT QUẢ

3.2.5.1. HỌC VIÊN EF