PR 091013

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PR 091013 by Mind Map: PR 091013

1. EKU og kvalitetsplan

1.1. Plan, Do, Check, Act

1.1.1. Strukturer

1.1.2. Trivsel

1.1.3. Miljø

1.1.4. Læring og undervisning

1.1.5. Kompetence- og undervisningsudvikling

2. Internationalisering

2.1. Begrebsafklaring

2.2. ..og gymnasiets formål

2.3. Skal forankres i "udviklingsstrategi"

2.4. Markedsføring

3. Fællestimer, -arrangementer