Diplomová práce

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Diplomová práce by Mind Map: Diplomová práce

1. Oblíbené oblasti

1.1. umění

1.2. akvizice

1.3. sebevzdělávání, osobní rozvoj

1.4. EIZ

1.5. sociální psychologie

1.6. studium čehokoli nového, inspirativního, "posun dál"

1.7. ...

2. Zkušenosti, dovednosti

2.1. vedení týmu NapNak + tvorba audiovizuálních tutoriálů pro NK ČR (EIZ)

2.2. retrokatalogizace

2.3. certifikát Adope Photoshop

2.4. ...

3. Aktuální zájmy

3.1. Blog - recenze knih

3.2. Rychločtení

3.3. Efektivní studijní dovednosti

3.4. Prokrastinace (o ní) :)

3.5. Aktuálně zapsané předměty

3.6. ...

4. Ideas

4.1. Webové stránky s rozcestníkem informačních zdrojů z oblasti umění v ČR

4.1.1. - udržitelnost?

4.1.2. - nestačí ART JIB? v čem je to nové, lepší?

4.1.3. - vhodné pro diplomovou práci?

4.1.4. - je to obecně "kvalitní" téma?

4.2. Nebráním se ničemu, kde se dozvím něco nového.

4.3. ...

5. Navázat na bakalářskou práci (artotéky)

5.1. Pro

5.1.1. nové, neprozkoumané téma

5.1.2. zajímavá oblast - blízký vztah

5.1.3. spíše zahraniční zdroje (v ČR pouze Praha)

5.2. Proti

5.2.1. posun k jiným oblastem (digitalizace, autorská práva)

5.2.2. v ČR pouze Praha - okrajová záležitost

5.2.3. dostatek zdrojů?