Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Työ+oppiminen+some by Mind Map: Työ+oppiminen+some
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Työ+oppiminen+some

Mikä on muuttunut työelämän koulutuksessa mielestäsi eniten 10-20 vuoden aikana?   Miten käy perinteisille koulutusinstituutioille? Millaisille koulutustuotteille olisi tilausta?  

Nyt

Lyhytkurssit

Työn ohessa koulutus

Uuden opettelu hetkessä

Työn ja oppimisen sulautuminen

Osaamisvaatimus laaja

Työnkuvien epäselkeys

Jatkuvasti muuttuvat työvälineet

Virtaava informaatio

Ennen

Kurssikeskukset

Yritysten omat opistot

Pitkät täydennyskoulutukset

Työ ja koulutus erillään

Työn mallintaminen

Selkeä työnjako

Pitkään käytettävät työvälineet

Informaationhallinta

Sosiaalisen median mahdollisuudet yrityksissä

Uudet tuotteet, uudet työtavat

Uudet tulokselliset työnteon mallit

Rajojen ylittäminen

Vertaisoppiminen

Käänteismentorointi

Upotettu oppiminen

Oppimisverkostot

Sosiaalisen median riskit yrityksissä

Tietoturva

Toimintakulttuurin vieraus

Suunnittelematon käyttöönotto

Eri ryhmät, eri kieli

Yksityisen ja julkisen sekoittuminen

Muuta ajavat ohi

Hyötyjä ei tunnisteta