Työ+oppiminen+some

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Työ+oppiminen+some by Mind Map: Työ+oppiminen+some

1. Nyt

1.1. Lyhytkurssit

1.2. Työn ohessa koulutus

1.3. Uuden opettelu hetkessä

1.4. Työn ja oppimisen sulautuminen

1.5. Osaamisvaatimus laaja

1.6. Työnkuvien epäselkeys

1.7. Jatkuvasti muuttuvat työvälineet

1.8. Virtaava informaatio

2. Ennen

2.1. Kurssikeskukset

2.2. Yritysten omat opistot

2.3. Pitkät täydennyskoulutukset

2.4. Työ ja koulutus erillään

2.5. Työn mallintaminen

2.6. Selkeä työnjako

2.7. Pitkään käytettävät työvälineet

2.8. Informaationhallinta

3. Sosiaalisen median mahdollisuudet yrityksissä

3.1. Uudet tuotteet, uudet työtavat

3.2. Uudet tulokselliset työnteon mallit

3.3. Rajojen ylittäminen

3.4. Vertaisoppiminen

3.5. Käänteismentorointi

3.6. Upotettu oppiminen

3.7. Oppimisverkostot

4. Sosiaalisen median riskit yrityksissä

4.1. Tietoturva

4.2. Toimintakulttuurin vieraus

4.3. Suunnittelematon käyttöönotto

4.4. Eri ryhmät, eri kieli

4.5. Yksityisen ja julkisen sekoittuminen

4.6. Muuta ajavat ohi

4.7. Hyötyjä ei tunnisteta