Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Työ+oppiminen+some by Mind Map: Työ+oppiminen+some
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Työ+oppiminen+some

Mikä on muuttunut työelämän koulutuksessa mielestäsi eniten 10-20 vuoden aikana?   Miten käy perinteisille koulutusinstituutioille? Millaisille koulutustuotteille olisi tilausta?  

Nyt

Lyhytkurssit

Työn ohessa koulutus

Uuden opettelu hetkessä

Työn ja oppimisen sulautuminen

Osaamisvaatimus laaja

Työnkuvien epäselkeys

Jatkuvasti muuttuvat työvälineet

Virtaava informaatio

Parlamenttikirjasto-blogi, perjantaina 30. lokakuuta 2009 > sähköinen työpöytä, wikityöskentely, pikaviestintä, informaation jakaminen Sosiaalinen media muuttaa työtä http://parlamenttikirjasto.blogspot.com/2009/10/sosiaalinen-media-muuttaa-tyota.html Kaikkeen työhön sisältyy myös johtamista, strategioita, työnjakoa, suunnittelua ja yhteisiä päätöksiä sekä koulutusta. Näiden kirjalliset tulokset näkyvät erilaisina muistioina, tiimien ja työryhmien pöytäkirjoina ja hallinnollisina asiakirjoina. Sisäisen tiedon nopea löytyminen ja sujuva käsittely kaikissa työvaiheissa onkin tänä päivänä tärkeä osa hyvin toimivaa organisaatiota. Eduskunnan kirjastossa suuri osa sisäisistä asiakirjoista on tallennettu intranetiin, joka on vuosien saatossa alkanut pursuilla yli rajojensa kuin liian paljon täytettä saanut kermakakku. Kun tietoa tulee liikaa, eikä sitä ehditä jäsentää, oleellinen ja epäoleellinen alkavat sekoittua. Uusien työvälineiden käyttöönotto on siis enemmän kuin tervetullutta.

Ennen

Kurssikeskukset

Yritysten omat opistot

Pitkät täydennyskoulutukset

Työ ja koulutus erillään

Työn mallintaminen

Selkeä työnjako

Pitkään käytettävät työvälineet

Informaationhallinta

Sosiaalisen median mahdollisuudet yrityksissä

Uudet tuotteet, uudet työtavat

Uudet tulokselliset työnteon mallit

Selvitys: Sosiaalinen media uudistaa liiketoimintaa http://www.finpro.fi/fi-FI/Media/PressReleases/2009/Sosiaalinen+media+uudistaa+liiketoimintaa.htm FinnPro Lehdistötiedote 1.10.2009 Sosiaaliset työkalut muuttavat yritysten liiketoimintaa ja ihmisten työtapoja. Viihteen ja markkinoinnin lisäksi niiden merkitys kasvaa jatkuvasti ihmisten tavoissa olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa työasioissa. "Yrityskentästä löytyy esimerkkejä sosiaalisen median hyödyntämisestä työnteossa. Uudet ajatustavat ja työkalut luovat paljon mahdollisuuksia, joiden ymmärtämisessä ja laajassa hyödyntämisessä yritykset ovat vasta alkumetreillä."

Rajojen ylittäminen

Juha Haataja, MikroPC, 22.10.2009, 10:02 Doodle, wiki ja Google Docs http://www.mikropc.net/kommentit/article339611.ece   Työstin äskettäin hanke-ehdotusta Google Docsissa. Kolmen erilaisen organisaation tavoitteet piti sovittaa yhteen nopealla aikataululla. Tarvittiin selkeitä kaavakuvia, yhteisesti hyväksytty suunnitelmateksti ja tarkkaan harkittu budjettitaulukko. Kaikki onnistui aikataulussa ja hanke-esitys hyväksyttiin. Nyt työstän EU-hakemusta puolen tusinan partnerin kesken. Käytössä on wiki, joka auttaa jäsentämään ideoita, jakamaan dokumentteja ja tuottamaan materiaalia varsinaista hakemusta varten. Deadline häämöttää, mutta maantieteellinen etäisyys ei ole este homman hoitamiselle.

Vertaisoppiminen

Käänteismentorointi

Upotettu oppiminen

Oppimisverkostot

Työ 2.0 = tekemällä oppimisesta oppimalla tekemiseen   http://connectirmeli2.wordpress.com/2009/09/06/tyo-2-0-tekemalla-oppimisesta-oppimalla-tekemiseen/ Irmeli Aro on syyskuu 6, 2009 Tärkeintä: Kurssin aikana ammatillinen verkostoni alkoi kasvaa. Kasvu ja aktiivisuus jatkuvat yhä. Tämän kirjoitukseni otsikkokin muodostui niin, että qatarilainen verkko-opettaja oli laittanut Facebook –sivulleen linkin tämän ja ensi vuosikymmenen oppimisesta -> laitoin sen omalle sivulleni jakoon verkostolleni -> indonesialainen knowledge managementin (käännetään Suomessa tietojohtamiseksi – kääntäisin mieluummin yhteisölliseksi tiedoksi) kouluttaja pohti linkkini jatkoksi käynnissä olevaa oppimisen paradigman muutosta tekemällä oppimisesta oppimalla tekemiseen. Totesin, että juuri näin minulle on vuodessa käynyt!

Sosiaalisen median riskit yrityksissä

Tietoturva

Toimintakulttuurin vieraus

  Taloussanomat Verkostoriskien sukupolvi http://www.taloussanomat.fi/ajatukset/2009/09/25/verkostoriskien-sukupolvi/200920711/145 Anna Mård, Lontoo 25.9.2009 07:34 Kirjoitan tätä lähes neitseellisenä facebookilaisena, puolivahingossa LinkedIn-ketjuuntuneena ja twitteröinnistä autuaan tietämättömänä keski-ikäisenä. Tällaisen taidottoman sukupolven käsissä nämä nettimaailman verkostot tuovat isoja riskejä työpaikoille. Me nettineitsyet tuomme työpaikoille verkostointiriskejä etenkin siksi että moni meistä on pomoasemassa. Päätämme siis sallittujen verkostojen rajoista ja käytöstä ymmärtämättä niitä itsekään kovin hyvin.

Suunnittelematon käyttöönotto

Eri ryhmät, eri kieli

Kauppalehti.fi Rahaa vai sossupornoa? 25.10.2009 11.02 | Lisa Sounio | Merkinnät Sosiaaliset verkkopalvelut - tirkistelijöiden tuhrausta vai tulevaa tuohta? Yrittäjät ovat pihalla web 2.0. -ilmiöstä. Perusyrittäjille verkko on outo olio. Verkko on tietolähde, josta voi ostaa jotain tai lukaista iltapäivälehden saitilta juorut, mutta yrittäjä ei verkossa viihdy. Tenaville verkko on elämä ja olohuone. Matkapuhelinta ja kotisohvaakin coolimpi hengailumesta. Kanava vaikuttaa. Verkossa rakennetaan tulevaisuuden bisneksiä. Yrittäjän kannattaa opetella uimaan verkossa.

Yksityisen ja julkisen sekoittuminen

Irmeli Salo, M&M, 27.10.2009, 14:20 STT etsii bisnestä sosiaalisesta mediasta http://www.marmai.fi/uutiset/article341315.ece Syksyn Kiesi-kohu oli esimerkki sosiaalisen median voimasta.   – Ei Kiesiä pudottanut Hesarin tai muiden lehtien jutut. Teilauksen tekivät netin keskustelupalstat.   – Toisaalta jos yritys on sosiaalisessa mediassa kiitoksen ja ylistyksen kohteena, sekin kiinnostaa, koska yritys voi hyödyntää saamansa nosteen.

Muuta ajavat ohi

Wikiopisto Sosiaalisen median käyttö organisaatioissa http://fi.wikiversity.org/wiki/Sosiaalisen_median_k%C3%A4ytt%C3%B6_organisaatioissa Vaikuttaa siltä, että ainakin Suomessa organisaatiot tällä hetkellä vielä ihmettelevät ja seuraavat, mitä alueella tapahtuu, mutta harva on vielä tosimielellä aktivoitunut. Odotettavissa on, että tilanne muuttuu radikaalisti seuraavan kolmen vuoden aikana. Globaalisti Yhdysvallat ja Iso-Britannia ovat ne maat, joissa sosiaalisen median käyttöönotto on tällä hetkellä pisimmällä sovellusalueen laajuudessa, mutta muutamia muita maita seuraa tiukasti kannoilla.

Hyötyjä ei tunnisteta

Näinon-blogi Kuinka saada pk-yritykset kiinnostumaan sosiaalisen median hyödyntämisestä?   By tuimars http://tuitzi.wordpress.com/2009/09/17/kuinka-saada-pk-yritykset-kiinnostumaan-sosiaalisen-median-hyodyntamisesta/ Kun useimmille pk-yrittäjille some on käsitteenä vieras ja ehkä pelottavakin, he eivät välttämättä tiedä, mitä he voisivat haluta sen suhteen. Ja seuraava kysymys on, mitä se toisi viivan alle.  Lopputulemana päätimme lähestyä heitä jatkossa hyötyjen kautta: miten saan minun asiakkaistani enemmän tietoa – kuinka pystyn paremmin tuntemaan kanta-asiakkaani jne.