Velkommen til læreruddannelsen i Esbjerg

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Velkommen til læreruddannelsen i Esbjerg by Mind Map: Velkommen til læreruddannelsen i Esbjerg

1. Moduler i oversigt

1.1. Dansk

1.1.1. Dansk 1. - 6. klassetrin

1.1.1.1. Modul 1

1.1.1.2. Modul 2

1.1.2. Dansk 4. - 10. klassetrin

1.1.2.1. Modul 1

1.1.2.2. Modul 2

1.2. Matematik

1.2.1. Matematik 1. - 6. klassetrin

1.2.1.1. Modul 1

1.2.1.2. Modul 2

1.2.2. Matematik 4. - 10. klassetrin

1.2.2.1. Modul 1

1.2.2.2. Modul 2

1.3. Engelsk

1.3.1. Modul 1

1.3.2. Modul 2

1.4. Natur/teknik

1.4.1. Modul 1

1.4.2. Modul 2

1.5. Fysik/kemi

1.5.1. Modul 1

1.5.2. Modul 2

1.6. Geografi

1.6.1. Modul 1

1.6.2. Modul 2

1.7. Historie

1.7.1. Modul 1

1.7.2. Modul 2

1.8. Hjemkundskab

1.8.1. Modul 1

1.8.2. Modul 2

1.9. Idræt

1.9.1. Modul 1

1.9.2. Modul 2

1.10. Kristendom/religion

1.10.1. Modul 1

1.10.2. Modul 2

1.11. Musik

1.11.1. Modul 1

1.11.2. Modul 2

1.12. Samfundsfag

1.12.1. Modul 1

1.12.2. Modul 2

1.13. Tysk

1.13.1. Modul 1

1.13.2. Modul 2

1.14. Billedkunst

1.14.1. Modul 1

1.14.2. Modul 2

1.15. Biologi

1.15.1. Modul 1

1.15.2. Modul 2

1.16. Lærerens Grundfaglighed

1.16.1. Pædagogik og lærerfaglighed

1.16.1.1. Lærererens tilrettelæggelse af undervisningen

1.16.1.2. Elevens faglige, sociale og personlige læring og udvikling

1.16.2. Almen dannelse

2. Studieordning (gældende 2013)

3. Praktikken

3.1. Praktikinformationshæfte 2013

4. Årets gang

4.1. Aktivitetskalender

4.2. Semesterplan

5. Ind i læreruddannelsen

6. Internationale tilbud