Get Started. It's Free
or sign up with your email address
u biFREWX by Mind Map: u biFREWX

1. zvedátko

2. hveh

2.1. knihovník jako guerrilla

2.1.1. image

2.1.1.1. image knihovnické profese ve společnosti

2.1.1.2. image knihovníka mezi jeho čtenáři

2.1.2. způsob myšlení

2.1.2.1. když úsilí, tak tvořivé

2.1.3. způsob jednání

2.1.3.1. aktivní, tvořivé, neotřelé, osobně angažované

2.2. guerrillové služby knihovny

2.2.1. guerrilla propagace tradičních služeb

2.2.2. tvorba nových guerrilla služeb

2.3. knihovna jako prostor

2.3.1. virtuální

2.3.1.1. plošina

2.3.2. reálný

2.3.2.1. zvedák

2.3.2.1.1. jeřáb

2.3.2.1.2. prostředí atraktivní a inspirativní aneb Musí být rozdíl mezi dětským a dospělým oddělením?

2.3.2.2. knihovna kdekoliv

2.3.2.2.1. rozšířit prostor

2.3.2.2.2. virtuální přesah

3. marketing knihovny

3.1. marketingový plán/strategie/mix/styl

3.1.1. guerrilla marketing

3.1.1.1. znalost komunity - vlastních čtenářů

3.1.1.2. silné lidské zdroje

3.1.1.2.1. využívání ICT

3.1.1.2.2. nápady

3.1.1.3. malé finanční náklady

3.1.1.4. trend v marketignu. Klasická reklama již méně účinná.

3.2. spolupráce knihoven

3.2.1. sdílení nápadů a zkušeností

3.2.2. sdílení úspěchů - motivační, tvořivé inspirační prostředí

3.2.2.1. social media - odborná komunita

3.2.3. dělba nákladů (finančních/časových)

3.2.3.1. např. šíření jednoho propagačního materiálu napříč knihovnami. Vícečetné použití.

3.2.4. sdílení informačních zdrojů

3.2.4.1. videa, články, knihy

4. hříž

5. fzjg

5.1. reálné aktivity

5.1.1. guerrillové služby

5.1.2. propagace existujících projektů a jejich zapojení do služeb knihovny

5.1.2.1. např. ctesyrad.cz

5.1.3. "zážitkové" aktivity

5.1.3.1. Např. GR Přechod pro čtenáře

5.2. virtuální aktivita

5.2.1. social media

5.2.1.1. bookmarking

5.2.1.1.1. Del.icio.us

5.2.1.2. blogging

5.2.1.2.1. oficiální blog instituce jako součást webu knihovny ... i společnost google ho má ;-)

5.2.1.2.2. bloggy jednotlivých knihovníků (např. tipy na knihy, zážitky z knihovny apod.)

5.2.1.3. mikroblogging

5.2.1.3.1. Twitter

5.2.1.4. social networing

5.2.1.4.1. Facebook

5.2.2. webové stránky knihovny

5.2.2.1. komunita

5.2.2.2. služby

5.3. kampaně

5.3.1. obecné (knihovny, čtenářství)

5.3.2. podpora konkrétnímu projektu

5.4. jednorázové akce

5.4.1. pravidelné

5.4.1.1. Týden knihoven

5.4.2. nečekané

5.4.2.1. v podstatě cokoliv a kdykoliv a kdekoliv. Moment překvapení je plus.

6. f hf

6.1. fz f z

6.1.1. c jf