Statut projektu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Statut projektu by Mind Map: Statut projektu

1. Cele biznesowe

1.1. Przyspieszenie procesów

1.1.1. Automatyzacja najczęstszych przypadków użycia

1.1.1.1. Rejestracja pacjentów

1.1.1.2. Zapisywanie na wizyty lekarzy

1.1.1.3. Edycja danych wizyty

1.1.1.4. Drukowanie recept

1.2. Uproszczenie procesów

1.2.1. Tworzenie list z zadaniami na dziś dla pracowników

1.3. Zwiększenie niezawodności pracy

1.3.1. Obsługa rozliczeń

1.3.1.1. Opłaty za wizyty

1.3.1.2. Pensje

1.3.1.3. Rozliczenia wobec NFZ

1.3.2. Niska awaryjność systemu

1.3.3. Komunikacja z NFZ

1.4. Ułatwienie zarządzania zasobami

1.4.1. Kadra

1.4.1.1. Harmonogram pracy

1.4.1.2. Lekarze

1.4.1.2.1. Specjalizacje

1.4.2. Pomieszczenia placówki

1.4.3. Sprzęt

1.4.3.1. Leki

1.4.3.2. Urządzenia medyczne

1.5. Zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa

1.5.1. Podział na role użytkowników

1.5.1.1. Umożliwienie edycji elementów według uprawnień

1.5.2. Logowanie

1.6. Wysoka responsywność aplikacji

1.6.1. Optymalizacja zapytań bazy danych

1.6.2. Ergonomiczny layout

1.7. Elastyczność systemu

1.7.1. Konfigurowalność

1.7.2. Łatwość rozszerzania o nowe funkcje

2. Warunki satysfakcji

2.1. Aplikacja

2.1.1. Stabilna

2.1.2. Niezawodna

2.1.3. Bezpieczna

2.1.4. Przyjazna w obsłudze

2.2. Obniżenie kosztów

2.2.1. 50% rejestratorek mniej

2.2.2. Wstępna obsługa rachunkowości

2.3. Uproszczenie obsługi

2.3.1. Zarządzanie wizytami

2.3.1.1. Umawianie wizyt

2.3.1.2. Wydanie diagnozy

2.3.1.3. Przepisywanie recept

2.3.2. Rejestracja pacjenta

2.3.2.1. Przez rejestratorkę

2.3.2.2. Samego pacjenta

2.4. Ułatwienie pracy

2.4.1. Generowanie listy zadań na dziś

2.4.2. Przypomnienia

2.4.2.1. Pacjentom

2.4.2.1.1. Szczegóły wizyty

2.4.2.1.2. Wymagane dokumenty

2.4.2.1.3. Opłaty

2.4.2.2. Rejestratorom

2.4.2.2.1. Wystawianie skierowań

3. Produkty

3.1. Aplikacje

3.1.1. Webowa wersja dla pacjentów

3.1.2. Webowa wersja dla pracowników

3.2. Dokumentacja

3.2.1. Szczegółowy opis funkcjonalności

3.3. Szkolenie

3.3.1. Materiały filmowe dla scenariuszy przypadków użycia

3.4. Wsparcie techniczne

3.4.1. Szybka naprawa błędów

3.4.2. Dodawanie nowych funkcjonalności

3.5. Baza danych

3.5.1. Pacjenci

3.5.2. Lekarze

3.5.3. Wizyty

3.5.3.1. ICD09

3.5.3.1.1. Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych

3.5.3.2. ICD10

3.5.3.2.1. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób

3.5.4. Recepty

3.5.4.1. Leki

4. Zasoby

4.1. Ludzie

4.1.1. 4 programiści

4.1.1.1. W stałym kontakcie z klientem

4.1.1.2. Dobrze znający technologię

4.1.2. Aktywnie współpracujący klient

4.2. Czas

4.2.1. 3 miesiące

4.3. Budżet

4.3.1. 50 000 PLN

4.4. Technologia

4.4.1. ASP.NET

4.5. Narzędzia

4.5.1. Projektowanie

4.5.1.1. Enterprise Architect

4.5.2. Implementacja

4.5.2.1. Visual Studio

4.5.3. Zarządzanie

4.5.3.1. Repozytorium

4.5.3.1.1. Git

4.5.3.2. Listą zadań

4.5.3.2.1. SharePoint

5. Zagrożenia

5.1. Dużo pracy a mało osób -> opóźnienia ↑

5.2. Niespodziewane wymagania od przychodni ↓

5.3. Klient

5.3.1. Trudności z komunikacją

5.3.2. Brak zaangażowania

5.4. Awarie

5.4.1. Serwer

5.4.2. Narzędzia

5.5. Wysoki nacisk na

5.5.1. Stabilność

5.5.1.1. Niemożliwość przewidzenia wszystkich niepoprawnych przypadków

5.5.2. Bezpieczeństwo

5.5.2.1. Większe nakłady dodatkowej pracy

5.6. Pozyskanie KnowHow z zewnątrz

5.6.1. Rachunkowość

5.6.2. Komunikacja z NFZ

5.7. Wysoki poziom powiązania elementów

5.7.1. Może generować błędy

5.7.2. Zmniejszenie elastyczności systemu

5.8. Wymagania

5.8.1. Sprzętowe

5.8.1.1. Jego brak

5.8.2. Oprogramowanie

5.8.2.1. Zapewnienie cross-przeglądarkowości