Amerika - zasľúbená zem

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Amerika - zasľúbená zem by Mind Map: Amerika - zasľúbená zem

1. Sever proti juhu

1.1. 1861 - 1865

1.2. Sever

1.2.1. priemysel

1.2.2. federatívne usporiadanie

1.2.2.1. pevnejšie

1.3. Juh

1.3.1. poľnohospodárstvo

1.3.2. otroci

1.3.3. konfederatívne usporiadanie

1.3.3.1. voľnejšie

1.4. Abraham Lincoln

1.4.1. zrušenie otroctva

2. Rozmach USA

2.1. Prisťahovalci

2.2. Bizóny

2.3. Pozemky

2.4. Zlato

2.5. Indiáni

2.5.1. vymieranie

2.6. USA - veľmoc

3. Osady

3.1. Anglicko

3.2. Španielsko

3.3. Francúzsko

3.4. Holandsko

4. Sedemročná vojna

4.1. 1756 - 1763

4.2. Rozmach Anglicka

4.3. Konflikt - kolónia/materská krajina

4.4. Clo a kolky

5. Bostonské pitie čaju

5.1. 1773

5.2. Indiáni

5.3. Čaj v mori

6. Vyhlásenie nezávislosti USA

6.1. 4. júl 1776

6.2. Thomas Jefferson - autor deklarácie

6.3. 1783 - koniec vojny a uznanie USA

6.4. 1788 - ústava USA

6.5. George Washington - prezident