2013-10-11 PS goed onderwijs

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
2013-10-11 PS goed onderwijs by Mind Map: 2013-10-11 PS goed onderwijs

1. voetbal/volleybaltornooi

2. opvoeden

2.1. normen en waarden bijbrengen

2.2. luisteren naar leerlingen

3. communicatie

3.1. intensief gebruik van SS

3.2. faceboekpagina

3.3. website

3.4. foto's maken van schoolactiviteiten

4. Wedstrijden

4.1. Olympiades

4.1.1. wiskunde

4.1.2. wetenschappen

4.1.3. geologie

4.1.4. SOWO

4.1.5. Biologie

4.1.6. frans

4.2. actuaquiz (socrativ)

4.3. Peter Heller award

4.4. mini onderneming

4.4.1. solicitatiegesprekken

4.4.2. Kick off

4.4.3. persvoorstelling

4.4.4. verkoopdagen

4.4.5. aandeelhoudersvergadering

4.5. Xios award

5. welbevinden personeel

5.1. feestcomité

5.1.1. kerstfeestje

5.1.2. paasfeestje

5.1.3. aprés teach

5.1.4. kadoos

5.1.5. BBQ einde schooljaar

5.1.6. attentie 'dag van de leraar'/dag van het onderhoudspersoneel

5.2. begeleiding nieuwe collega's

5.3. herinneringsmoment overleden (oud)collega met boomplanting

5.4. complimentenweek

5.5. volleybaltornooi leraren

6. welbevinden ouders

6.1. praatcafé na oudercontact

6.2. startouderinfoavond

6.3. puntenboekje in SS

6.4. communicatie via SS

6.5. infoavonden voor ouders o.a. studiekeuze, opvoedingswinkel, tabletgebruik ...

7. welbevinden leerlingen

7.1. kertfeestje leerlingen

7.2. Chrisostomos

7.3. aangename schoolomgeving

7.4. gezonde week, gezondheids app's

7.5. afscheidsdag

7.6. goed uitgebouwde leerlingbegeleiding

7.7. sportdag/teamdag

7.8. middagsportactiviteiten (komt eraan)

7.9. week van welbevinden (alleen positieve commentaar)

8. onderwijspraktijk

8.1. doceerluwe dagen

8.1.1. activerende werkvormen

8.2. tabletgebruik

8.3. didactisch materiaal ontwikkelen (EM)

8.4. attitudesysteem

8.5. GIP 7TBZ: 'dienst overnemen' in rusthuis

8.6. bijwerklessen/inhaallessen zieken

8.7. avondstudie/examenstudie

8.8. afstudeerproef ASO

8.9. gastsprekers uit de praktijk

8.10. uitzoeken van up tot date/duurzaam didactisch materiaal

8.11. politiek debat i.f.v. verkiezingen

8.12. SK3 dag

8.13. differentiatie in de klas (JAP leerproblemen)

8.14. TTV dag

8.15. authentiek leren: voorbeelden uit het dagelijks leven(BSO)

8.16. vakoverschrijdend werken

8.17. opleidingen bij VDAB i.s.m. RTC

8.18. les volgen buitenshuis BV. Limtec, fremach ...

8.19. practicum aan universiteit

8.20. studiebladen/remediëren

9. nieuwe technologiënin huis halen

9.1. CNC machines

9.2. 3D printer

10. Duurzame school

10.1. fairtrade school

10.2. OC project: 'Make over'

10.3. gescheiden afvalinzameling

10.4. aankoop duurzame materialen

10.5. MOS logo 3 school

11. werking oudercomité

11.1. Italiaanse avond

11.2. valentijsbrunch

11.3. kiennamidddag

11.4. café bij openschooldag

11.5. financiële tussenkomst bij aankoop app

12. goed werkende leerlingenraad

12.1. Soirée

12.2. talentenjacht

12.3. dag van de jeugdbeweging

12.4. vormingsdag

12.5. inspraak examenrooster

13. buitenschoolse/naschoolse activiteiten

13.1. Italiaanse lessen

13.2. theaterbezoek na school

13.3. Italiëreis/Barcelona

13.4. beursbezoek tijdens weekend voor geïnteresseerden

13.5. bedrijfsbezoeken

13.6. sport na school

13.7. jeugd OCMW raad

13.8. 3-daagse schoolreis

14. Wat na de 'Green high'

14.1. voorbereiden ingangsexamen geneeskunde

14.2. studiekeuzebegeleiding

14.3. bezoek SID in

14.4. wintoetsen

14.5. contacten met hogescholen en universiteiten

14.6. voorbereiden op hogere studies biologie

14.7. ijkingstoetsen wiskunde

14.8. oud leerlingen

14.8.1. opvolgen

14.8.2. Quiz

14.8.3. debat met oud lln.

15. externe certifiëring

15.1. VCA examen

15.2. brandertechnieken

15.3. bedrijfsbeheer

15.4. gashabilitatie

15.5. rijbewijs op school

16. solidariteitsacties

16.1. damiaanactie

16.2. inzamelacties voor azielcentra

17. creativiteit

17.1. kunstproject voor goed doel

17.2. kunstproject i.f.v. openschooldag, verkeer, slogans ...

17.3. tentoonstellen van eigen werk (ook buitenshuis)

17.4. gedichtendag met tentoonstelling

17.5. schoolband

17.6. vertelfestival Alden Biesen

17.7. creadag

17.8. kunst in huis halen

17.8.1. tentoonstelling op school

17.8.2. optreden/concert op school

17.9. respect-show (40jarig bestaan)

18. veiligheid

18.1. fiets- en brommercontrole

18.2. veilige schoolomgeving

18.3. veiligheidslessen in praktijkvakken

19. activiteiten buiten de lesuren

19.1. stagebegeleiding tijdens de vakantie

19.2. contacten met stageplaatsen

19.3. contacten met ouders

19.4. begeleiding sportactiviteiten

19.5. vergaderingen: vak, voet, weerkgroepen...

19.6. professionalisering

20. schoolpraktijk

20.1. duidelijke visie en missie

20.2. werken met opleidingshoofden

20.3. kort op de bal spelen bij 'wangedrag'

20.4. strenge school met (veel) regels

20.5. wekelijkse nieuwsbrief voor personeel en leerlingen

20.6. proclamatie die mag gezien worden

21. = leerlingen enthousiasmeren voor het vak