2013-10-11 PS goed onderwijs

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
2013-10-11 PS goed onderwijs by Mind Map: 2013-10-11 PS goed onderwijs

1. opvoeden

1.1. normen en waarden bijbrengen

1.2. luisteren naar leerlingen

2. communicatie

2.1. intensief gebruik van SS

2.2. faceboekpagina

2.3. website

2.4. foto's maken van schoolactiviteiten

3. Wedstrijden

3.1. Olympiades

3.1.1. wiskunde

3.1.2. wetenschappen

3.1.3. geologie

3.1.4. SOWO

3.1.5. Biologie

3.1.6. frans

3.2. actuaquiz (socrativ)

3.3. Peter Heller award

3.4. mini onderneming

3.4.1. solicitatiegesprekken

3.4.2. Kick off

3.4.3. persvoorstelling

3.4.4. verkoopdagen

3.4.5. aandeelhoudersvergadering

3.5. voetbal/volleybaltornooi

3.6. Xios award

4. welbevinden personeel

4.1. feestcomité

4.1.1. kerstfeestje

4.1.2. paasfeestje

4.1.3. aprés teach

4.1.4. kadoos

4.1.5. BBQ einde schooljaar

4.1.6. attentie 'dag van de leraar'/dag van het onderhoudspersoneel

4.2. begeleiding nieuwe collega's

4.3. herinneringsmoment overleden (oud)collega met boomplanting

4.4. complimentenweek

4.5. volleybaltornooi leraren

5. welbevinden ouders

5.1. praatcafé na oudercontact

5.2. startouderinfoavond

5.3. puntenboekje in SS

5.4. communicatie via SS

5.5. infoavonden voor ouders o.a. studiekeuze, opvoedingswinkel, tabletgebruik ...

6. welbevinden leerlingen

6.1. kertfeestje leerlingen

6.2. Chrisostomos

6.3. aangename schoolomgeving

6.4. gezonde week, gezondheids app's

6.5. afscheidsdag

6.6. goed uitgebouwde leerlingbegeleiding

6.7. sportdag/teamdag

6.8. middagsportactiviteiten (komt eraan)

6.9. week van welbevinden (alleen positieve commentaar)

7. onderwijspraktijk

7.1. doceerluwe dagen

7.1.1. activerende werkvormen

7.2. tabletgebruik

7.3. didactisch materiaal ontwikkelen (EM)

7.4. attitudesysteem

7.5. GIP 7TBZ: 'dienst overnemen' in rusthuis

7.6. bijwerklessen/inhaallessen zieken

7.7. avondstudie/examenstudie

7.8. afstudeerproef ASO

7.9. gastsprekers uit de praktijk

7.10. uitzoeken van up tot date/duurzaam didactisch materiaal

7.11. politiek debat i.f.v. verkiezingen

7.12. SK3 dag

7.13. differentiatie in de klas (JAP leerproblemen)

7.14. TTV dag

7.15. authentiek leren: voorbeelden uit het dagelijks leven(BSO)

7.16. vakoverschrijdend werken

7.17. opleidingen bij VDAB i.s.m. RTC

7.18. les volgen buitenshuis BV. Limtec, fremach ...

7.19. practicum aan universiteit

7.20. studiebladen/remediëren

8. nieuwe technologiënin huis halen

8.1. CNC machines

8.2. 3D printer

9. Duurzame school

9.1. fairtrade school

9.2. OC project: 'Make over'

9.3. gescheiden afvalinzameling

9.4. aankoop duurzame materialen

9.5. MOS logo 3 school

10. werking oudercomité

10.1. Italiaanse avond

10.2. valentijsbrunch

10.3. kiennamidddag

10.4. café bij openschooldag

10.5. financiële tussenkomst bij aankoop app

11. goed werkende leerlingenraad

11.1. Soirée

11.2. talentenjacht

11.3. dag van de jeugdbeweging

11.4. vormingsdag

11.5. inspraak examenrooster

12. buitenschoolse/naschoolse activiteiten

12.1. Italiaanse lessen

12.2. theaterbezoek na school

12.3. Italiëreis/Barcelona

12.4. beursbezoek tijdens weekend voor geïnteresseerden

12.5. bedrijfsbezoeken

12.6. sport na school

12.7. jeugd OCMW raad

12.8. 3-daagse schoolreis

13. Wat na de 'Green high'

13.1. voorbereiden ingangsexamen geneeskunde

13.2. studiekeuzebegeleiding

13.3. bezoek SID in

13.4. wintoetsen

13.5. contacten met hogescholen en universiteiten

13.6. voorbereiden op hogere studies biologie

13.7. ijkingstoetsen wiskunde

13.8. oud leerlingen

13.8.1. opvolgen

13.8.2. Quiz

13.8.3. debat met oud lln.

14. externe certifiëring

14.1. VCA examen

14.2. brandertechnieken

14.3. bedrijfsbeheer

14.4. gashabilitatie

14.5. rijbewijs op school

15. solidariteitsacties

15.1. damiaanactie

15.2. inzamelacties voor azielcentra

16. creativiteit

16.1. kunstproject voor goed doel

16.2. kunstproject i.f.v. openschooldag, verkeer, slogans ...

16.3. tentoonstellen van eigen werk (ook buitenshuis)

16.4. gedichtendag met tentoonstelling

16.5. schoolband

16.6. vertelfestival Alden Biesen

16.7. creadag

16.8. kunst in huis halen

16.8.1. tentoonstelling op school

16.8.2. optreden/concert op school

16.9. respect-show (40jarig bestaan)

17. veiligheid

17.1. fiets- en brommercontrole

17.2. veilige schoolomgeving

17.3. veiligheidslessen in praktijkvakken

18. activiteiten buiten de lesuren

18.1. stagebegeleiding tijdens de vakantie

18.2. contacten met stageplaatsen

18.3. contacten met ouders

18.4. begeleiding sportactiviteiten

18.5. vergaderingen: vak, voet, weerkgroepen...

18.6. professionalisering

19. schoolpraktijk

19.1. duidelijke visie en missie

19.2. werken met opleidingshoofden

19.3. kort op de bal spelen bij 'wangedrag'

19.4. strenge school met (veel) regels

19.5. wekelijkse nieuwsbrief voor personeel en leerlingen

19.6. proclamatie die mag gezien worden

20. = leerlingen enthousiasmeren voor het vak