Informační studia a knihovnictví

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Informační studia a knihovnictví by Mind Map: Informační studia a knihovnictví

1. Informační věda

1.1. Informační chování

1.2. Informační etika

1.3. Interakce člověk-počítač (HCI)

1.4. Organizace znalostí

1.5. Bibliometrie

1.6. Komunitní informatika

1.7. Vyhledávání informací

1.8. Informační architektura

2. Knihovnictví

2.1. Podpora čtenářsrví

2.2. Design služeb

2.3. Bibilioterapie

2.4. Management a marketing knihoven

2.5. Architektura knihoven

3. Humanitní a společenské vědy

3.1. Psychologie

3.2. Sociologie

3.3. Ekonomie

3.4. Etika

3.5. Právo

4. Exaktní vědy

4.1. Fyzika

4.2. Biologie

5. Technické obory

5.1. Informatika

5.2. Kybernetika

6. Novověk

6.1. Osvícenství a racionalismus

6.2. Industriální revoluce

6.3. Počátky informační společnosti

6.4. Formování oboru knihovnictví v Evropě a USA

6.5. Dokumentalistka

6.6. Vznik a vývoj počítačů

6.7. Kybernetika a informatika

6.8. Internet a sítě

7. Středověk

7.1. Ranný středověk

7.2. Johannes Gutenberg

7.3. Tradiční metody uchovávání informací

8. Starověk

8.1. První formy a způsoby záznamu informací

8.2. Aššurbanipalova knihovna

8.3. Alexandrijská knihovna

8.4. Antičtí učenci

9. Historie oboru

10. Některá paradigmata a přístupy

11. Průnik s ostatními obory

12. Brno

12.1. KISK FF MU

13. Praha

13.1. ÚISK FF UK

14. Opava

14.1. Ústav informatiky SLU

14.2. Ústav bohemistiky a knihovnictví SLU

15. Česká republika

15.1. Zdeňek V. Tobolka

15.2. Jiří Mahen

15.3. Antonín Sova

15.4. Jiří Cejpek

15.5. Richard Papík

16. Zahraničí

16.1. Melvil Dewey

16.2. Paul Otlet

16.3. Henri La Fontaine

16.4. Suzanne Briet

16.5. S. R. Ranganathan

16.6. Norbert Wiener

16.7. Vannevar Bush

16.8. Birger Hjørland

16.9. Thomas Wilson

16.10. Brenda Dervin

17. Vybrané osobnosti oboru

18. Pojetí informace

18.1. Informace jako psychofyziologický jev

18.2. Informace jako artefakt

18.3. Informace z pohledu komunikace

18.4. Informace jako stav lidské mysli

18.5. Informace jako energie

18.6. Informace jako identita v kyberprostoru

19. Vysokoškolská pracoviště ISK v rámci ČR