Informační studia a knihovnictví

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Informační studia a knihovnictví by Mind Map: Informační studia a knihovnictví

1. Informační věda

1.1. Informační chování

1.2. Informační etika

1.3. Interakce člověk-počítač (HCI)

1.4. Organizace znalostí

1.5. Bibliometrie

1.6. Komunitní informatika

1.7. Vyhledávání informací

1.8. Informační architektura

2. Knihovnictví

2.1. Podpora čtenářsrví

2.2. Design služeb

2.3. Bibilioterapie

2.4. Management a marketing knihoven

2.5. Architektura knihoven

3. Humanitní a společenské vědy

3.1. Psychologie

3.2. Sociologie

3.3. Ekonomie

3.4. Etika

3.5. Právo

4. Exaktní vědy

4.1. Fyzika

4.2. Biologie

5. Technické obory

5.1. Informatika

5.2. Kybernetika

6. Novověk

6.1. Osvícenství a racionalismus

6.2. Industriální revoluce

6.3. Počátky informační společnosti

6.4. Formování oboru knihovnictví v Evropě a USA

6.5. Dokumentalistka

6.6. Vznik a vývoj počítačů

6.7. Kybernetika a informatika

6.8. Internet a sítě

7. Středověk

7.1. Ranný středověk

7.2. Johannes Gutenberg

7.3. Tradiční metody uchovávání informací

8. Starověk

8.1. První formy a způsoby záznamu informací

8.2. Aššurbanipalova knihovna

8.3. Alexandrijská knihovna

8.4. Antičtí učenci

9. Brno

9.1. KISK FF MU

10. Praha

10.1. ÚISK FF UK

11. Opava

11.1. Ústav informatiky SLU

11.2. Ústav bohemistiky a knihovnictví SLU

12. Česká republika

12.1. Zdeňek V. Tobolka

12.2. Jiří Mahen

12.3. Antonín Sova

12.4. Jiří Cejpek

12.5. Richard Papík

13. Zahraničí

13.1. Melvil Dewey

13.2. Paul Otlet

13.3. Henri La Fontaine

13.4. Suzanne Briet

13.5. S. R. Ranganathan

13.6. Norbert Wiener

13.7. Vannevar Bush

13.8. Birger Hjørland

13.9. Thomas Wilson

13.10. Brenda Dervin

14. Vybrané osobnosti oboru

15. Historie oboru

16. Pojetí informace

16.1. Informace jako psychofyziologický jev

16.2. Informace jako artefakt

16.3. Informace z pohledu komunikace

16.4. Informace jako stav lidské mysli

16.5. Informace jako energie

16.6. Informace jako identita v kyberprostoru

17. Vysokoškolská pracoviště ISK v rámci ČR

18. Některá paradigmata a přístupy

19. Průnik s ostatními obory