Trh s energetickými nápoji

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Trh s energetickými nápoji by Mind Map: Trh s energetickými nápoji

1. politické

1.1. bariéry vstupu

1.1.1. kvóty

1.1.2. certifikáty

1.1.2.1. ISO

1.1.2.2. Halal, Kosher

1.2. legislativa

1.2.1. ochrana životního prostředí

1.2.1.1. obaly

1.2.1.2. nakládání s odpady

1.2.1.3. emise

1.2.2. podmínky podnikání

1.2.2.1. obchodní zákoník

1.3. daňová politika

1.3.1. clo

1.3.2. daně

1.3.2.1. z příjmu PO

1.3.2.2. spotřební

1.3.2.3. DPH

1.4. politická stabilita

1.4.1. bezpečnost podnikání

1.4.2. riziko vládního převratu

1.5. míra korupce

1.5.1. veřejná správa

2. sociální

2.1. image společnosti

2.1.1. obraz v médiích

2.2. příjmy obyvatelstva

2.2.1. značkové nápoje

2.2.2. privátní značky

2.3. životní styl

2.3.1. důraz na zdravé stravování

2.3.2. uspěchaná doba

2.3.3. vysoké pracovní nároky

2.3.4. vliv skupiny na chování jedince

2.3.4.1. referenční skupiny

2.3.4.1.1. členské

2.3.4.1.2. aspirační

2.4. demografie

2.4.1. věková struktura obyvatel

2.4.2. poměr mužů a žen

2.4.3. osídlení

2.4.3.1. města

2.4.3.2. obce

3. technologické

3.1. infrastruktura

3.1.1. železniční doprava

3.1.2. silniční doprava

3.1.2.1. úroveň dálnic

3.1.3. letecká doprava

3.2. vývoj technologií

3.2.1. nové vynálezy

3.2.1.1. chutě

3.2.1.1.1. netradiční ingredience

3.2.1.1.2. přírodní sladidla

3.2.1.2. stroje

3.2.1.3. obaly

3.2.1.3.1. design

3.2.1.3.2. materiál

3.2.2. výdaje na vědu a výzkum

3.3. výroba

3.3.1. technologická úroveň

3.3.1.1. dostupnost kvalitních výrobních technologií

3.3.1.2. transfer technologií

3.3.2. dostupnost zdrojů

3.3.2.1. energie

3.3.2.2. suroviny

3.3.2.3. směnitelnost měny

4. ekonomické

4.1. HDP

4.2. inflace

4.3. nasycenost trhu

4.3.1. předpokládaný růst trhu

4.4. nezaměstnanost