Інформаційні технології

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Інформаційні технології by Mind Map: Інформаційні технології

1. Етапи розвитку інформаційних технологій

1.1. 1 етап(до др. пол.XIXcт.)

1.2. 2 етап(з кінця XIXст.)

1.3. 3 етап(40-60 рр. XX ст.)

1.4. 4 етап(з початку 70-х рр.)

1.5. 5 етап(з сер.80х рр)

2. Базові складові інформаційних технологій

2.1. Технічне забезпечення

2.2. Програмне забезпечення

2.3. Інформаційне забезпечення

2.4. Методичне і організаційне забезпечення

3. Принципи комп'ютерної інформаційної технології

3.1. Інтерактивний режим роботи з комп'ютером

3.2. Інтегрованість з іншими програмними продуктами

3.3. Гнучкість процесу зміни як даних,так і постановки задач

4. Тенденції розвитку інформаційних технологій

4.1. Зростання ролі інформаційного продукту

4.2. Здатність ІТ до взаємодії

4.3. Ліквідація надлишкових проміжних ланок

4.4. Глобалізація

4.4.1. Чинники глобалізації

4.4.1.1. Різний рівень знань у сфері ІТ

4.4.1.2. Співвідношення "вартість-ефективність" ІТ

4.4.1.3. Урядова підтримка

4.4.1.4. Стандартизація

4.4.1.5. Порівняльні переваги співіснуючих і взаємозамінних технологій

4.5. Конвергенція

5. Області ІТ

5.1. Послуги зв'язку

5.2. Інформаційні послуги

5.3. Розваги

5.4. Електроніка

5.5. Системи забезпечення бізнесу