Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Loovõppest Tallinna Ülikoolis by Mind Map: Loovõppest Tallinna Ülikoolis
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Loovõppest Tallinna Ülikoolis

teema püstitus e-kirjast

Õppejõud palus edastada järgmise teate: enne järgmist loengut saada meilile kirjatükk teemal, milline peaks sinu arvates olema loov õppeprotsess ülikoolis: mis tegevused, kuidas välja näeb, millised teemad (kui on mingi eriline) käsitletakse. Kirja laekumise tähtaeg 3. november

milline peaks sinu arvates olema loov õppeprotsess ülikoolis

mis tegevused

kuidas välja näeb

milliseid teemasid (kui on mingi eriline) käsitletakse.

minu visioon

positiivsed näited

aine sissejuhatus kasvatusteadustesse, tegime koos, referaadi, avaliku esinemise, väitlesime, retsenseerisime kaaslasi, koostasime näituse "õpetaja läbi aegade", ehk kasutasime erinevaid formaate info ja oskuste omandamiseks

aine mäng ja lapse areng, saime teooriat, mõtlesime ise mänge välja, viisime ise mängud läbi ehk õpetasime kaaslastele, vaatasime filme erinevate maade laste mängudest, vaatasime lasteaias, mis toimub tegelikus elus

sooviksin et loovõpet ülikoolis võiks iseloomustada niiviisi :

oluline on mitte ainult töö tekstidega vaid ka teadmiste rakendamise oskus, tegemine, kogemine, katsetamine, ilma hirmuta ebaõnnestuda, mängimine, ...

tegemised võiksid olla võimalikult laialt erilaadilised, käeline, suuline, ..., rohkem grupiga, aga pisut individuaalseid

tutvuda erinevate mõtlemis/loovtehnikatega, ajurünnak, ..., näiteks mõned meelde jäänud, ja neid katsetada tegelikult vajalike tulemuste leidmiseks, avatud ruumi meetod, kuue kaabu ja kuue kinga meetod, mindmapping, ideede ülestähendamiseks, mõtete struktureerimiseks, link1

Genialistide Klubi (Tartu) idee

mina

Renate Urba

alushariduse pedagoog

EAL-2