Loovõppest Tallinna Ülikoolis

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Loovõppest Tallinna Ülikoolis by Mind Map: Loovõppest Tallinna Ülikoolis

1. teema püstitus e-kirjast

1.1. milline peaks sinu arvates olema loov õppeprotsess ülikoolis

1.2. mis tegevused

1.3. kuidas välja näeb

1.4. milliseid teemasid (kui on mingi eriline) käsitletakse.

2. minu visioon

2.1. positiivsed näited

2.1.1. aine sissejuhatus kasvatusteadustesse

2.1.1.1. tegime koos

2.1.1.1.1. referaadi

2.1.1.1.2. avaliku esinemise

2.1.1.1.3. väitlesime

2.1.1.1.4. retsenseerisime kaaslasi

2.1.1.1.5. koostasime näituse "õpetaja läbi aegade"

2.1.1.1.6. ehk kasutasime erinevaid formaate info ja oskuste omandamiseks

2.1.2. aine mäng ja lapse areng

2.1.2.1. saime teooriat

2.1.2.2. mõtlesime ise mänge välja

2.1.2.3. viisime ise mängud läbi ehk õpetasime kaaslastele

2.1.2.4. vaatasime filme erinevate maade laste mängudest

2.1.2.5. vaatasime lasteaias, mis toimub tegelikus elus

2.2. sooviksin et loovõpet ülikoolis võiks iseloomustada niiviisi :

2.2.1. oluline on mitte ainult töö tekstidega vaid ka teadmiste rakendamise oskus

2.2.1.1. tegemine

2.2.1.2. kogemine

2.2.1.3. katsetamine

2.2.1.3.1. ilma hirmuta ebaõnnestuda

2.2.1.4. mängimine

2.2.1.5. ...

2.2.2. tegemised võiksid olla võimalikult laialt erilaadilised

2.2.2.1. käeline

2.2.2.2. suuline

2.2.2.3. ...

2.2.2.4. rohkem grupiga

2.2.2.5. aga pisut individuaalseid

2.2.3. tutvuda erinevate mõtlemis/loovtehnikatega

2.2.3.1. ajurünnak

2.2.3.2. ...

2.2.3.3. näiteks mõned meelde jäänud

2.2.3.3.1. ja neid katsetada tegelikult vajalike tulemuste leidmiseks

2.2.3.3.2. avatud ruumi meetod

2.2.3.3.3. kuue kaabu ja kuue kinga meetod

2.2.3.3.4. mindmapping

2.2.4. Genialistide Klubi (Tartu) idee

3. mina

3.1. Renate Urba

3.2. alushariduse pedagoog

3.3. EAL-2