GEOLOGIE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GEOLOGIE by Mind Map: GEOLOGIE

1. Vzdělávací instituce

1.1. Masarykova univerzita

1.1.1. Geologie

1.1.2. Správní geologie

1.1.3. Geologie pro kombinaci s archeologií

1.2. Univerzita Palackého v Olomouci

1.3. Karlova univerzita

1.3.1. Geologie

1.3.2. Aplikovaná geologie

2. Geologické firmy

2.1. Brno

2.1.1. Topgeo

2.1.2. Geostar

2.2. Praha

2.2.1. Gematest

2.2.2. Arcadis

2.3. Bratislava

2.3.1. V&V Geo

2.3.2. Hydrovrt

3. Obory

3.1. Mineralogie

3.1.1. Obecná

3.1.1.1. Krystalografie

3.1.1.2. Fyzikální

3.1.1.3. Chemická

3.1.2. Speciální

3.1.2.1. Systematická

3.1.2.2. Gemologie

3.2. Ložisková geologie

3.3. Inženýrská geologie

3.4. Paleontologie

3.4.1. Paleobotanika

3.4.2. Paleozoologie

3.4.3. Mikropaleontologie

4. Osobnosti

4.1. Domácí

4.1.1. Radim Kettner

4.1.2. František Pošepný

4.2. Zahraniční

4.2.1. Joachim Barrande

4.2.2. Georgius Agricola