Biologi: Kvælestofkredsløbet

Plan your Research & Development and track all outcomes

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Biologi: Kvælestofkredsløbet by Mind Map: Biologi: Kvælestofkredsløbet

1. Kvælestofferne

2. Kvælestofkredsløbet

2.1. Afgørende for livet

2.1.1. Alt skal bruge Kvælstof

2.1.2. Nitrogen-kredsløbet

2.1.2.1. Kvælstof-kredsløbet

2.2. Kilde

2.2.1. Kvælstof

2.2.1.1. Vitalt

2.2.2. Består i

2.2.2.1. DNA

2.2.2.2. Aminosyrer

2.3. Optagelse

2.3.1. Biosfæren

2.3.1.1. Alt der trives på kloden

2.3.2. Kvælstof 78%

2.3.2.1. På jorden

2.3.3. Få kan udnytte

2.3.3.1. Planter optager

2.3.3.1.1. Jordbunden

2.3.3.2. Dyrene

2.3.3.2.1. Æder planterne

2.3.4. Stof

2.3.4.1. Nitrat

2.3.4.2. Ammonium

3. Kvælestoffets processer

3.1. Processerne

3.1.1. Organisk binding

3.1.1.1. Af alt kvælstof

3.1.1.1.1. 30%

3.1.1.2. Bakterier

3.1.1.2.1. Lever frit

3.1.2. Industriel binding

3.1.2.1. Af alt kvælstof

3.1.2.1.1. 55-60%

3.1.2.2. Ammoniak til Gødning

3.1.2.2.1. Nitrat gødning

3.1.2.3. Kemiske forbindelser

3.1.3. Lyn binding

3.1.3.1. Lyn slår ned

3.1.3.1.1. Nitrogenoxider

3.1.3.2. Af alt kvælstof

3.1.3.2.1. 10-15%

4. Video til Kvælestofkredsløbet - Tryk på pilen

5. Kilder

5.1. http://da.wikipedia.org/wiki/Biosf%C3%A6re

5.2. http://da.wikipedia.org/wiki/Nitrogenoxider

5.3. http://www.youtube.com/watch?v=rdZW7JZCoFc

5.4. http://da.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A6lstofkredsl%C3%B8b

6. Made by

6.1. Andreas

6.2. Akgash

6.3. Jakob

6.4. Nicklas

6.5. Simas