фізика

IR
I r a
Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
фізика by Mind Map: фізика

1. механіка

1.1. релятивійська механіка

1.2. механічні коливання та хвилі

1.3. закони збереження

1.4. статика

1.5. динаміка

1.5.1. сили в природі

1.6. кінематика

1.6.1. рівномірний рух

1.6.2. рівноприскорений рух

2. оптика

2.1. квантова оптика

2.2. хвильова оптика

3. молекулярна

3.1. термодинаміка

3.2. МКТ

4. електродинаміка

4.1. електростатика

4.2. електричний струм

4.3. електромагнітне поле

4.4. електромагнітні коливання та хвилі

5. атомна і ядерна

5.1. випромінювання і поглинання світла атома

5.2. фізика елементарних частинок

5.3. радіоактивність