Фізика

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Фізика by Mind Map: Фізика

1. Атомна та ядерна фізика

1.1. Випромінювання та поглинання світла атомами

1.2. Радіоактивність

1.3. Фізика елементарних частинок

2. Оптика

2.1. Хвильова оптика

2.2. Квантова оптика

3. Механіка

3.1. Релятивійська механіка

3.2. Механічні коливання і хвилі

3.3. Закони збереження

3.4. Статика

3.5. Динаміка

3.5.1. Сили в природі

3.6. Кінематика

3.6.1. Рівномірний рух

3.6.2. Рівноприскорений рух

4. Молекулярна фізика і термодинаміка

4.1. МКТ

4.2. Термодинаміка

5. Електродинаміка

5.1. Електромагнітне поле

5.2. Електромагнітні коливання і хвилі

5.3. Електричний струм

5.4. Електростатика