Фізика

TA
T Alla
Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Фізика by Mind Map: Фізика

1. Атомна та ядерна фізика

1.1. Випромінювання і поглинання світла атома

1.2. Радіоактивність

2. Оптика

2.1. Хвильова

2.2. Квантова

3. Електродинаміка

3.1. Електростатика

3.2. Електричний стум

3.3. Електромагнітне поле

3.4. Електромагнітні коливання і хвилі

4. Молекулярна фізика та термодинаміка

4.1. МКТ

4.2. Термодинаміка

5. Механіка

5.1. Механіка

5.1.1. Рівномірний рух

5.1.2. Рівноприскорений

5.2. Динаміка

5.2.1. Сили в природі

5.3. Статика

5.4. Механіка коливання і хвилі

5.5. Закони збереження

5.6. Релятивійська механіка