CSCL/W

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CSCL/W by Mind Map: CSCL/W

1. Processen

1.1. Kollaborationsmuligheder på tværs af kulturer

1.2. Tillidsopbygning og digital dannelse

1.3. Prototyping og evalueringsprocesser - også efter udrulning

2. Vision

2.1. Intelligent design

2.2. (Graphical) User Interface

2.3. Platformsuafhænghed med det bedste til formålet

2.4. Miljø og foretningsmæssigtmæssigt bæredygtigt

3. Udfordringen

3.1. Distance og fælles samarbejdskultur

3.2. Kompleksitet og emergens

4. Produktet

4.1. Mobilt

4.1.1. økobæredygtighed

4.2. Netværk

4.2.1. Kommunikation

4.3. intuitivt

4.3.1. Kompleksitetsforenkling

4.4. Google Glasses

4.4.1. Cultural