Рідкі кристали

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Рідкі кристали by Mind Map: Рідкі кристали

1. Види

1.1. Термотропні

1.1.1. Нематичні

1.1.2. Смектичні

1.1.3. Холестеричні

1.2. Ліотропніі

1.2.1. Session Rule 1

1.2.2. Session Rule 2

2. Властивості

2.1. Текучість

2.2. Зберігають певний порядок розташування молекул

2.3. Анізотропність

3. Використання

3.1. Термографія

3.2. Виявлення шкідливих парів

3.3. Детектори ультразвуку

3.4. Інформаційна техніка

4. Будова

4.1. Існує певний ступінь упорядкованості в розташування молекул, але й допускається певна свобода їхнього переміщення

5. Визначення

5.1. Рідкий кристал - стан речовини, який поєднує плинність рідини й анізотропію кристалів