Digital media ethics

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Digital media ethics by Mind Map: Digital media ethics

1. historie

1.1. první kniha Norbert Wiener 1950

1.2. rozvoj až s nástupem PC 1982

1.2.1. nárůst významu, nové etické problémy (globální) nelze řešit tradičními rámci - př. digitální stopy, soukromí, ..

2. utilitarismus - konsekvencionalismus

2.1. zvažuje pozitiva/negativa

2.2. krátkodobý, dlouhodobý

2.3. pro koho zvažuji následky - jedinec, společnost

3. deontologie

3.1. porušení slibu je špatné i při dobrých následcích

3.2. náboženská (desatero)

3.3. racionální

3.4. Kantův imperativ

3.4.1. jednej dle zásady, která se může stát obecným zákonem

4. etický relativismus

4.1. není univerzální pravda, jen relativní ve vztahu k něčemu

4.2. tolerance k jiným rámcům a kulturám

4.3. úleva - ne všechny zákony/kodexy se na nás vztahují

4.4. rozpor - tolerance je univerzální pravdou?

4.5. pokud nejsou hodnoty univerzálně platné debata o nich by neměla smysl

4.6. při toleranci a rozdílnosti kultur lze odsuzovat Hitlera?

5. etický absolutismus

5.1. univerzálně platné normy

5.2. jasné rozlišení zlo/dobro

6. etický pluralismus

6.1. mezi absolutismem a relativismem

6.2. existuje univerzální etická norma, ale je třeba přihlížet ke kulturním odlišnostem

6.3. dokáže vycházet i ze zkušeností a tradic jiných kultur

7. feministická etika

7.1. přidává emoce

7.2. neřeší dilemata přísně logicky

7.3. chce vědět více detailů (výzkum Gilligan)

7.4. skutečně se stará - "starostlivá etika"

7.5. digitální media lze využít k bližšímu kontaktu (př.: sms mám tě ráda)

8. etika cnosti

8.1. vyskytuje se globálně (může být základem pro globální etiku)

8.2. snaha stát se excelentním člověkem a stále se rozvíjet a učit ze svých chyb

8.3. jednání proti vlastní morálce vede k nespokojenosti

9. konfuciánská etika

9.1. jiné pojetí než západní etika

9.2. lidé jsou propojeni

9.3. snaha o dokonalou bytost, která prospívá celé společnosti, což vede k harmonii

9.4. když někdo něco vytvoří poskytne to společnosti

10. "africká" etika

10.1. v pozadí ostatních přístupů

10.2. osobnost je definována spojením s ostatními

10.3. individualita patří společnosti