Kirkkokuntien eettiset opetukset

Ussanjuttu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kirkkokuntien eettiset opetukset by Mind Map: Kirkkokuntien eettiset opetukset

1. Roomalaiskatolinen

1.1. Ihminen kasvaa itse paremmaksi ihmiseksi ja jokaisella on yhtä hyvät mahdollisuudet oppia ja kehittyä toimimaan oikein

1.2. Perustuu Raamattuun, kirkon vuosisataiseen tulkintaperinteeseen ja Tuomas Akvinolaisen ajatteluun

1.3. Ihminen voi kehittyä moraalisesti seuraamalla kirkon moraalioppeja

1.4. Käsitteet

1.4.1. persoonaperiaate = ihmisen elämän tärkein tehtävä on kasvaa moraalisesti hyveelliseksi persoonaksi

1.4.2. moraaliteologia = kirkon opetukseen perustuvaa moraalikysymysten tutkimusta

1.4.3. Tuomas Akvinolainen = 1200-luvulla elänyt dominikaaniseen sääntökuuntaan kuulunut ajattelija, johon roomalaiskatolisen moraaliopetukset perustuvat

1.4.4. luonnollisen lain etiikka = hyvää on tehtävä ja pahaa on vältettävä

1.4.5. läheisyysperiaate = päätökset pitää tehdä mahdollisimman lähellä ihmisen elinpiiriä

1.4.6. solidaarisuusperiaate = hyväosaisten pitää auttaa huonompiosaisia ja huono-osaisten pitää hyväksyä asemansa

2. Luterilainen

2.1. Papit ja tavalliset ihmiset ovat moraalisesti samassa asemassa

2.2. Raamattu ei ole etiikan lähtökohta

2.3. Moraalin perustana on Jeesuksen kuolemaan perustuva ihmisen oma vapaus

2.4. Käsitteet

2.4.1. vanhurskas = ihminen kelpaa Jumalalle sellaisena kuin on

2.4.2. kahden regimentin oppi = pyritään välttämään uskonnon, moraalin ja politiikan sekoitusta

2.4.3. teokratia = poliittinen johto koostuu uskonnollisista johtajista

2.4.4. kutsumus = ihminen on kutsuttu toimimaan muiden hyväksi

3. Reformoitu

3.1. Moraali pohjautuu Ulrich Zwinglin ja Jean Calvinin opetuksiin

3.2. Vain uskovat voivat erottaa oikean väärästä

3.3. Raamattu on etiikan ohjekirja

3.4. Ihminen ei voi omilla teoillaan vaikuttaa pelastukseen

4. Ortodoksinen

4.1. Moraalin pohjana jumalanpalvelukset ja Raamattu

4.2. Kultainen sääntö ja vuorisaarna tärkeitä

4.3. Tekojen lisäksi korostetaan hyveellistä ajattelua

4.4. Tarkoituksena palvella lähimmäistä

4.5. Käsitteet

4.5.1. jumalallistuminen = seuraamalla kirkon oppeja ihminen muuttuu yhä enemmän Jeesuksen kaltaiseksi

4.5.2. täydellisten moraali = vuorisaarna, sen vaativuuden takia