SISTEMA OPERATIU

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SISTEMA OPERATIU by Mind Map: SISTEMA OPERATIU

1. UN SISTEMA OPERATIU ÉS UN CONJUNT DE PROGRAMES QUE UN SISTEMA INFORMATIC GESTIONA ELS RECURSIS DEL HARDWARE I PREVEU SERVICIS DE ELS PROGAMES DE APLICACIONS.

2. UN SISTEMA OPERATIU SERVEIX PER A QUE UN SISTEMA INFORMATIC GESTIONE ELS RECURSOS DEL HARDWARE.

3. LES APLICACIONS DE PC SÓN PROGRAMES CREATS PER A FER ALGUNA TAREA EN EL DISPOSITIU.

3.1. Microsoft Word

3.2. SketchUp

4. SISTEMES OPERATIUS PER A MÒBIL.

4.1. Blackberry és un sitema operatiu de telèfons inteligents. Té les típiques aplicacions de smartphone i algunes propies.

4.1.1. Sub Idea 1

4.1.2. Sub Idea 2

4.2. Android és un sistema operatiu basat en Linux. Esta disseñat per a pantalles tàctils i telèfons inteligents.

4.3. Symbian és un sisttema operatiu basat en la unió de moltes empreses de mòbils.

5. SISTEMES OPERATIUS PER A ORDINADORS.

5.1. Windows és uno dels grans sistemes operatius... Windows arriba a dominar el mercat mundial

5.2. Linux és un nucleo libre de sistema operativo, és un dels principals eixemples de software libre.

5.3. Mac Os X és una serie de sistemas operatius comercializados i venuts per Apple.

6. UNA APLICACIÓ MÓBIL ÉS UN PROGRAMA QUE TU TE POTS DESCARREGAR I POTS ACCEDIR PER GASTAR-LA: FER ALGUNA TAREA...

6.1. WhatsApp

6.2. Linterna

7. SOFTWARS

7.1. Software lliure: Significa que el software respeta la llibertat dels usuaris. Significa que el software els deixa copiar, pegar, distribuir...

7.2. Software de pagament: Aquest software compon els progames que són de pagament. Normalment tenes una versio de prova.