Distributielogistiek: warehousing

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Distributielogistiek: warehousing by Mind Map: Distributielogistiek: warehousing

1. 8.1 Keuze van vestigingsplaats

1.1. hoe kun je de beste vestigingsplaats voor een DC bepalen?

1.1.1. DC vervult in principe 3 functies

1.1.1.1. 1. voorraadfunctie

1.1.1.2. 2. groepagefunctie

1.1.1.3. 3. overslagfunctie

1.1.2. Locatiemodel

1.1.2.1. Analytisch

1.1.2.1.1. voorebeeld Analytisch model --> zwaartepuntmodel

1.1.2.2. Heuristisch

2. 8.2 Systematische lay-outplanning (SLP)

2.1. Welke methoden bestaan er om de lay-out van een magazijn te verbeteren?

2.1.1. 2 methoden

2.1.1.1. Systematische lay-outplanning (SLP)

2.1.1.2. Systematische handling-analyse (SHA)

2.1.2. PQRTST-sleutel

2.1.2.1. P= product/matieraal

2.1.2.2. Q= Quantity (hoeveel)

2.1.2.3. R= Route

2.1.2.4. S= Steunverlenende diensten

2.1.2.5. T= Tijd

3. 8.3 Systematische handlinganalyse (SHA)

3.1. Wat kan systematische handlinganalyse betekenen voor een magazijn?

3.1.1. materials handling

3.1.1.1. intern transporteren, oppakken, neerzetten, verplaatsen en opslaan van goederen.

3.1.2. Systematsiche handlinganalyse (SHA) --> 9 stappen

3.1.2.1. Stap 1

3.1.2.1.1. Classificeren van materialen en producten

3.1.2.2. Stap 2

3.1.2.2.1. Bepalen van de lay-out

3.1.2.3. Stap 3

3.1.2.3.1. Analyseren van de bewegingen en goederenstromen

3.1.2.4. Stap 4

3.1.2.4.1. Zichtbaar maken van de bewegingen (of de goederenstroom)

3.1.2.5. Stap 5

3.1.2.5.1. Verzamelen van kennis en begrip van materials-handlingmethoden

3.1.2.6. Stap 6

3.1.2.6.1. opstellen van voorlopige discussieplannen

3.1.2.7. Stap 7

3.1.2.7.1. onderzoeken van beperkingen en modificeren van voorstellen

3.1.2.8. Stap 8

3.1.2.8.1. berekening van de behoefte aan apparatuur, mensen en geld

3.1.2.9. Stap 9

3.1.2.9.1. Evaluatie

3.1.3. Systematische lay-outplanning (SLP)--> 4 fases

3.1.3.1. Fase 1: Bepalen van de locatie

3.1.3.2. Fase 2: bepalen van de algemene lay-out

3.1.3.3. Fase 3: detailleren van de lay-out

3.1.3.4. Fase 4: Installeren en inrichten

4. 8.4 Interne magazijnfuncties: handling en transport

4.1. Welke functies kan een magazijn vervullen?

4.1.1. 1. Goederenontvangst

4.1.2. 2. In opslag brengen

4.1.3. 3. Opslag

4.1.4. 4. Orderverzamelen

4.1.5. 5. expeditie

4.1.6. 8.4.1 Opslag en opslagmethoden

4.1.6.1. meest gebruikte criteria bij het indelen van opslagruimte

4.1.6.1.1. Vraag-frequentie

4.1.6.1.2. Fysieke eigenschappen

4.1.6.1.3. Artikelgroep

4.1.6.1.4. Grijpvoorraad, Bulkvoorraad

4.1.6.1.5. Vrije locatie

4.1.6.1.6. Vaste locatie

4.1.6.2. Palletstelling

4.1.6.2.1. bedoeld voor opslag van gepalltertiseerde geoderen

4.1.6.2.2. First in, First out

4.1.6.2.3. Inrijstelling/doorrijstelling

4.1.6.2.4. Draagarmstelling

4.1.6.2.5. Legbordstelling

4.1.6.2.6. Doorrolstelling

4.1.6.2.7. Verrijdbare stelling

4.1.6.2.8. Blokstappeling

4.1.7. 8.4.2 Orderverzamelen

4.1.7.1. 2 wijzen van orderverzamelen

4.1.7.1.1. 1 sequentieel verzamelen (achter elkaar)

4.1.7.1.2. 2. parallel verzamelen

4.1.7.2. orderverzamelsystemen

4.1.7.2.1. eendimensionaal orderverzamelsysteem

4.1.7.2.2. tweedimensionaal orderverzamewlsysteem

4.1.7.2.3. Dynamisch orderverzamelen

4.1.8. 8.4.3 Hulpwerktuigen in het magazijn

4.1.8.1. Stapelaar

4.1.8.2. vorkheftruck

4.1.8.3. reachheftruck

4.1.8.4. stellingsbedieningsapparatuur