Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Green. Let's walk! presentatie Mercedes Benz by Mind Map: Green. Let
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Green. Let's walk! presentatie Mercedes Benz

duurzaamheid

staat op de agenda

stakeholders betrekken en advisering

overheid

ministeries

gemeenten

bedrijven

klanten

veel onrust

wegnemen door

informatie

mobiliteitsoplossingen

veel invloed door regelgeving

hype

elektrisch rijden

adviesfunctie

1. stedelijke mobiliteit

verstedelijking neemt toe

groei privé mobiliteit

meer beweging op klein gebied

behoefte aan vervoer

fiets

openbaar vervoer

scooter

den haag

55% van de inwoners heeft geen auto

stad met laagste percentage auto's in NL

2. luchtkwaliteitsnormen

voldoen aan nieuwe emissienormen

kunstmatige oplossing om luchtkwaliteit te doen laten stijgen

mensen kiezen bewust

geen auto

of greenwheels

verschuiving investeringspatronen

i.p.v eigen autobezit

andere vormen van mobiliteit

hoe worden deze ingevuld?

ontwikkelingen

deelauto gebruik

concept MB: Car2Go

redenen, geen eigen bezit auto, gebruik in steden, geen parkeerplek nodig, geen abonnement nodig

werkwijze, gebruik per minuut, toegang via pincode, direct wegrijden, verlaat de auto, auto op elke plek achterlaten, vervolgens wordt de auto gereed gemaakt

succesvolle proef, 60 gebruikers aangemeld, waarvan 11 heavy users

road pricing end-to-end-system

km.heffing, Min VWS, 160 mensen bezig met de uitwerking, omvangrijke introductie, vanaf 2012 gaat km.heffing in, alleen betalen voor gebruik auto, differentiatie van tarieven, In NL: 7 à 8 mln auto's

exacte prijsbetaling, bepalen van de km's, tijdstip, locatie/ traject, auto-omvang

werkingen, via GPS bepaling, bepaling locatie, tijdstip, en vervolgens het rittarief, via een unit wordt gecommuniceerd met beveiligde satellieten

Vraag: hoe zit het met de privacy?, overheid initieert het, auto chassisnummer, VIN nummer, koppeling met sofinummer, meer partijen gaan gegevens gebruiken, bijvoorbeeld aanbieding voor een lunch langs snelweg

inkomstenbron, BPM nu is een inkomsten bron voor overheid, km.heffing moet dit compenseren, idee van de heffing is minder te gaan rijden, kan inhouden dat men significant minder gaat rijden, waardoor minder inkomsten overheid

schoon en zuinig

nu

auto = vervuiling

fijnstof, oplossing straten schoonspuiten, minder stof

roetdeeltjes

toekomst

verbetering luchtkwaliteit

auto's geen bron van luchtvervuiling

aandeel CO2 in NL

20% = auto

31% = energie

25% = industrie

5% = landbouw

8% = overig

11% = consumenten

overheid is flexibel in opvatting

brandstofvormen, hype dan weer niet

overheid maakt lange termijn afspraken over CO2 reductie

is van invloed op brandstofinnovatie

lastig voor bedrijfsleven want onduidelijk waar men op moet inzetten

brandstofleverancier, hebben long term plan nodig, pas dan investering

in 5 stappen naar duurzaam

1. optimaliseren verbrandingsmotoren

vanwege moderne motoren

sinds 1950: 5x meer auto's

toch schoner lucht dan in jaren 50

2. verbeteren conventionele brandstoffen

hoog reductiepotentieel

aardgas transitie naar biogas

3. alternatieve brandstoffen

v.a. 2010, 25 hybride vrachtauto´s

nu al, biogasaangedreven afvalwagens, waterstof autobussen in A'dam

4. EV Hybride voertuigen

na 2015

Wheel to wheel

wat zijn de effecten van elektrisch rijden

5. brandstofcel technologie

v.a. 2015, zero emissie

moet wel, 5 uur rijden, koffers mee, praktisch zijn

wanneer zijn stappen reëel

v.a. 2012 de eerste elektrische auto smart bij MB

samenvatting

Duurzaam is schoon en zuinig maar ook meer

Verduurzaming van mobiliteit via diverse transitiepaden

Verantwoordelijkheid vanuit Mercedes-Benz

Stimuleren door overheid verschillende ontwikkelingen

Overheid moet richting geven

Realistisch maar ambitieuze doelstellingen

vragen

verkopen

65% nu, brandstof verbruik 1/op/16 en 1/op-20, maar ook beeld, grote zware auto´s

loopt MB voorop

niet

BMW hogere gemiddelde C02 dan MB

verkoopt auto met milieucertificaten, boekje 60 pagina´s