Portal korporacyjny szpitalu

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Portal korporacyjny szpitalu by Mind Map: Portal korporacyjny szpitalu

1. Grupa docelowa

1.1. Pielęgniarki dyżurne

1.2. Lekarz dyżurny

2. Cele portalu

2.1. Cel strategiczny

2.1.1. Zautomatyzowanie kontroli stanu zdrowia pacjentów i poprawa jakości opieki medycznej

2.2. Cele wymierne

2.2.1. zmniejszenie kosztów pracy

2.3. Cele niewymierne

2.3.1. poprawa jakości i usprawnienie pracy

2.3.2. szybszy obieg informacji między pracownikami

2.3.3. digitalizacja dokumentacji

2.3.4. monitorowanie stanu zdrowia wszystkich pacjentów w czasie rzeczywistym

3. harmonogram prac

3.1. Tworzenie mapy myśli

3.1.1. 28.10.2013

3.2. Tworzenie scenariuszy Przypadków Uzycia

3.2.1. 29.10.2013

3.3. Tworzenie warstwy informacyjnej

3.3.1. 12.11.2013

3.4. Projektowanie interfejsu użytkownika

3.4.1. 26.11.2013

3.5. Realizacja prototypów

3.5.1. 10.12.2013

3.6. Prezentacja projektu

3.6.1. 7.01.2014

4. Rozwiązania techniczno-technologiczne

4.1. CMS

4.1.1. Joomla

5. Funkcje merytoryczne portalu

5.1. Monitoring funkcji życiowych pacjentów

5.2. Ewidencja leków

5.3. Ewidencja danych o pacjentach

5.4. Alarmowanie w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta

5.5. Komunikacja między pracownikami

5.6. Tworzenie raportów dla innych pracowników

5.7. Ewidencja usług medycznych

5.8. Sporządzanie indywidualnych planów opieki pielęgnacyjnej