Geld

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Geld by Mind Map: Geld

1. Functies van geld

1.1. Ruilmiddel

1.2. Oppotmiddel

1.3. Rekenmiddel

2. verschijningsvorm van geld

2.1. Chartaal

2.2. Giraal

3. waarde van het geld

3.1. Intrinsieke waarde van geld

3.2. extrinsieke of nominale waarde van geld

3.3. Interne waarde

3.3.1. koopkracht

4. waar komt het geld vandaan

4.1. Maken van munten en bankbiljetten

4.2. Maken van geld door handelsbanken door geld uit te lenen aan bedrijven en particulieren

5. Technische vereisten van geld

5.1. Geld moet deelbaar zijn

5.2. Geld moet handzaam zijn

5.3. Geld moet duurzaam zijn

5.4. Geld moet niet makkelijk na te maken zijn

6. Maatschappelijke hoeveelheid

6.1. chartaal

6.1.1. munten

6.1.2. bankbiljetten

6.2. giraal