Sociologi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sociologi by Mind Map: Sociologi

1. Forståelse og indsigt i menneskelige relationer.

2. Kendskab til og forståelse af sociologiske begreber.

2.1. Relationer

2.2. social forandring

2.3. interaktion

2.4. Social differentiering

2.5. Social Arv

2.6. Social Klasse

2.7. Sociale grupper

2.8. Marginalisering

2.9. Socialisering

2.10. micro/macrosociologi

2.11. intergration/disintegration

2.12. Rationel-choice

2.13. OSV..

3. Teoretiske tilgange til sociologien

3.1. Kollektivisme

3.2. Metodologiske individualisme

3.3. Metodologisk dualisme

3.4. Positivisme

3.5. Kvalitative og kvantitative undersøgelser

3.6. Aktør/struktur

4. Sociologiens betydning for skolen

4.1. Inklusion/eksklusion

4.2. Integration/etnicitet

4.3. Betydning af læringsfælleskaber

4.4. Negativ social arv

5. Sociologiske teorier