Bio- ja elintarviketekniikka, ilmiöitä

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bio- ja elintarviketekniikka, ilmiöitä by Mind Map: Bio- ja elintarviketekniikka, ilmiöitä

1. Isot teollisuuslaitokset? onko tämä jo vanhanaikaista ruuan tuotantoa?

2. Biologiset toiminnot

3. Biologiset massat ja niiden käsittely

4. Maa-aineksen käsittely

5. Bioteollisuus -laitokset ja niiden koneet

6. Laboratorio

7. Geenitekniikka

8. Elintarvikkeet ja entsyymit

9. Lääkkeet ja antibiootit

10. Kasvibiotekniikka

11. Kotielänbiotekniikka

12. Ympäristötuotteet ja kemikaalit

13. Hygienia, pesu ja puhdistus

14. Elämänlaatu, hyvinvointituotteet

15. Logistiikka

16. Pakkaustekniikka

17. Mittaaminen, kuvantaminen

18. Raaka-aineet

19. Tuotantotilat

20. Lähiruoka ja sen käyttö ruuantuotannossa ja vain vähän prosessoitu ruoka

21. Elintarvikkeet lähiruuasta

22. Maailman ruokatuotanto, esim. kehitysmaat

23. Vastuullinen tuotanto, keke-periaatteet

24. Terveellinen ruoka

25. Lähiruoka, lyhyet tuotantoketjut

26. Pienet tuotantolaitokset? voisiko tänne keskittyä

27. Läpileikkaavia (insinööripainotteisuus): - matematiikka, fysiikka, kemia

28. Integroitavat - johtaminen, projektinhallinta, tietotekniikka, työturvallisuus, viestintä,

29. Teknologia

30. Ravitsemus

31. Elintarviketeollisuuden tulevaisuus

32. Tuotantoprosessin kehittäminen

33. Funktionaalisuus

34. Materiaali- ja energiatehokkuus

35. Teollisuuden symbioosit

36. Kokonaisvaltainen kierrätys

37. Lääkkeet ja antibiootit

38. Ravinnekierrot

39. Energia

40. Tulevaisuuden kasvislinja

41. Jäljitettävyys

42. Niukkuus, prosessin suorityskyvyn parantaminen

43. Kokonaisuuden hallinta

44. Bioenergia