BIZNES MUZYCZNY- KSIĄŻKA PATRYKA GAŁUSZKI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BIZNES MUZYCZNY- KSIĄŻKA PATRYKA GAŁUSZKI by Mind Map: BIZNES MUZYCZNY- KSIĄŻKA PATRYKA GAŁUSZKI

1. NARODZINY I ROZWÓJ BRANŻY FONOGRAFICZNEJ

1.1. Historyczne postawy handlu dobrami kultury

1.2. Historia branży fonograficznej

2. ORGANIZACJA BIZNESU MUZYCZNEGO

2.1. Struktura biznesu muzycznego

2.2. Rodzaje i struktura wytwórni muzycznych

2.3. Prawne uwarunkowania działalności fonograficznej

2.4. Ekonomiczne aspekty działalności fonograficznej

2.5. Kontrakt: z czego żyje artysta?

3. MARKETING MUZYKI W TRADYCYJNYM MODELU FUNKCJONOWANIA BRANŻY FONOGRAFICZNEJ

3.1. Produkt branży fonograficznej w modelu tradycyjnym

3.2. Dystrybucja produktów fonograficznych

3.3. Promocja produktów branży fonograficznej

3.4. Cena jako instrument marketingu na rynku fonograficznym

4. RYNEK MUZYCZNY W CZASACH UPOWSZECHNIENIA SIĘ INTERNETU

4.1. Internet + Plik MP3= ?

4.2. "Piractwo internetowe" versus "dostęp do dóbr kultury"

4.3. Narodziny handlu plikami muzycznymi

4.4. Zmiany na rynku muzycznym i krótkowzroczność marketingowa firm fonograficznych

5. NOWY BIZNES MUZYCZNY

5.1. Dystrybucja płyt za pomocą internetu

5.2. Sklepy z plikami funkcjonujące wg. modelu "Pay-per-download"

5.3. Model subskrypcyjny

5.4. Superdystrybucje

5.5. Serwisy reklamowe

5.6. Telefonia mobilna i rynek dzwonków do telefonów

5.7. Strategia "ofert pakietowych"

5.8. Netaudio

5.9. Serwisy społecznościowe

5.10. Blogi

5.11. Agregatorzy

5.12. Największe wytwórnie muzyczne w nowej rzeczywistości

5.13. Wytwórnie niezależne w warunkach rozwoju marketingu muzyki on-line

5.14. Nowe modele dla indywidualnych artystów

5.15. Perspektywy rozwoju nowej fonografii