Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Livsstilssykdommer by Mind Map: Livsstilssykdommer

1. Kols

2. Leversykdom

3. Overvekt og fedme

3.1. New node

4. Kosthold og psykisk sykdom

5. Diabetes

6. Livsstilssykdommer Feil kosthold, fysisk inaktivitet, røyking, for mye alkohol og stress utsetter kroppen for påkjenninger, og kan derfor medvirke til at livsstilssykdommer utvikler seg. Eksempler er hjerteinfarkt, hjerneslag, type 2-diabetes og lungesykdommen kols. Hvis alle røykte og spiste usunn mat, ville mange bli syke, men ikke alle. Noen kan for eksempel røyke i mange år uten at de merker det på helsen. Andre får kreft eller hjerteinfarkt selv om de verken har røykt, spist usunt eller mosjonert lite. Både livsstil og arvelig disposisjon har betydning for hvilke sykdommer vi får. I dag øker antallet som får type 2-diabetes, fedme og lungesykdommen kols. Det innebærer at mange ikke tåler de levevanene de har hatt – med røyking, usunt kosthold, lite mosjon og stress. Hvis er samfunn og den enkelte kan gjøre noe med slike levevaner, vil færre bli syke.