3E ML Nilai - nilai yang perlu disemai dalam diri belia remaja masa kini

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
3E ML Nilai - nilai yang perlu disemai dalam diri belia remaja masa kini by Mind Map: 3E ML Nilai - nilai yang perlu disemai dalam diri belia remaja masa kini

1. Peraturan juga dibuat untuk kebaikan para remaja supaya remaja berasa selamat ketika berada dalam kawasan sekolah .

1.1. Jika remaja mempunyai sikap hormat - menghormati , mereka akan disukai oleh orang ramai .

1.1.1. Menjauhkan diri daripada mencari kebencian orang .

2. Remaja yang mengamalkan nilai amanah akan mempunyai harga diri yang tinggi .

2.1. Disukai oleh orang kerana remaja yang amanah akan menjauhkan dirinya daripada melakukan perkara yang negatif .

3. Perlu sedar akan tujuan peraturan sekolah dibuat untuk membolehkan remaja belaja dengan baik .

3.1. Amalan membaca buku dan membuat kerja rumah sangat penting kerana ia dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan dan ianya dapat membuat remaja lebih memahami tentang sesebuah topik ataupun isu - isu semasa .

3.1.1. Jika remaja rajin

3.2. Contohnya , remaja harus membersihkan kelas sebelum pulang ke rumah supaya persekitaran kelas sangat kondusif bagi remaja untuk belajar dengan sempurna .

4. Nilai kerajinan

4.1. Akan cemerlang dalam pelajaran

4.1.1. Jika remaja rajin mengulang kaji pelajaran , ianya boleh mebuat remaja menguasai dan memahami sesuatu topik dengan mudah .

5. Nilai mematuhi peraturan sekolah pada setiap masa

6. Nilai amanah

7. Nilai hormat - menghormati

8. Sumber : http://celikmind.blogspot.sg/2013/03/nilai-nilai-murni-yang-perlu-diamalkan.html http://www.jomria.com/2012/08/nilai-murni-yang-perlu-diamalkan-oleh.html

9. Sumber : http://celikmind.blogspot.sg/2013/03/nilai-nilai-murni-yang-perlu-diamalkan.html