Kræns speciale

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kræns speciale by Mind Map: Kræns speciale

1. Metoder/principper

1.1. Agile softwareudvikling

1.2. Rapid prototyping

1.3. Validated learning

1.4. Open Source kildekode

1.5. Anvende international forskning

2. Problemstillinger

2.1. Primær

2.1.1. Byg en teknisk velfungerende og god/elegant løsning

2.1.1.1. Abstraheret crowdsourcing-webservice baseret på workflow-funktionalitet

2.1.1.2. Integration af NMs møntsamling i eksisterende crowdsourcing-platforme

2.1.1.3. Anvendelse af MediaWiki

2.2. Sekundære

2.2.1. Undersøgelse af muligheder for automatisk strukturering af data med udgangspunkt i ustruktureret data fra MediaWiki

2.2.2. Skab software som giver mulighed for crowdsourcing af viden om NMs møntsamling

2.2.3. Lav en løsning der kan genbruges helt eller delvist efter specialet.

3. Litteratur

3.1. Automatisk identificering af deltagere

3.2. Serviceorienteret crowdsourcing

4. Formelle krav og ønsker

4.1. Fra mig selv

4.1.1. Jeg vil gerne være sikker på at kunne afslutte / få en kandidatgrad efter forløbet

4.1.2. Mit speciale skal være interessant

4.1.3. Projektet skal være relevant i en virkelig verden.

4.2. Fra DTU

4.2.1. Specialet kan indeholde en kombination af eksperimentelt arbejde, feltarbejde, teoretiske studier, syntese, modellering og analyse.

4.2.2. Alle specialer skal indeholde elementer af litteraturstudie og – kritik.

4.2.3. Læringsmål

4.2.3.1. En kandidat fra DTU kan identificere og reflektere over teknisk videnskabelige problemstillinger og forstår samspillet mellem en problemstillings forskellige komponenter.

4.2.3.2. En kandidat fra DTU kan med baggrund i en tydelig faglig profil anvende elementer af aktuel forskning på internationalt niveau til at udvikle ideer og løse problemer.

4.2.3.3. En kandidat fra DTU mestrer teknisk videnskabelige metoder, teorier og redskaber og kan overskue og afgrænse en kom-pleks, åben problemstilling, se denne i en bredere faglig og samfundsmæssig sammenhæng, og på den baggrund opstille forskellige handlemuligheder.

4.2.3.4. En kandidat fra DTU kan via analyse og modellering udvikle relevante modeller, systemer og processer til løsning af teknologiske problemer

4.2.3.5. En kandidat fra DTU kan kommunikere og formidle forskningsbaseret viden skriftligt og mundtligt

4.2.3.6. En kandidat fra DTU har kendskab til og kan fremsøge førende international forskning inden for sit specialeområde

4.2.3.7. En kandidat fra DTU kan arbejde selvstændigt og reflektere over egen læring, faglig udvikling og specialisering

4.2.3.8. En kandidat fra DTU behersker teknisk problemløsning på højt niveau gennem projektarbejde og er i stand til at arbejde med og styre alle faser i et projekt, herunder udarbejdelse af tidsplaner, udformning, løsning og dokumentation

4.3. Fra NM

4.3.1. Anvendte værktøjer til

4.3.1.1. Transkribering af NMs møntprotokoller

4.3.1.2. Ekstern redigering af NMs møntdata

4.3.2. Bidrag til NMs teknologi-stak

4.3.2.1. CIP SDK til forskellige sprog

4.3.2.1.1. php SDK til Cumulus CIP

4.3.2.2. Prototype API til NMs Genreg-data

5. Problemformulering

5.1. Identificer mulige tekniske veje til udvikling af generiske løsninger som bidrager til crowdsourcing af NMs viden og samlinger generelt

5.2. Problem afgrænsning

5.2.1. 1. It can be a tedious task to create and maintain articles within the Wiki, for each of the institutions artifacts.

5.2.2. 2. The typical paradigm of contribution to a Wiki is semi-structured free text. This is in contradiction to the well structured metadata in the institutions existing collection management systems.

5.3. Hypoteser

5.3.1. 1. “Is it possible to integrate the existing collection management systems of an institution with a proven crowdsourcing platform, such as a MediaWiki, in a reusable, generic and non-intrusive fashion?”

5.3.2. 2. “Is it possible to derive some structural semantic content from the freetext supplied by the crowd (secondary)

6. Leverancer