Hoofdstuk 3, Laboratoriumtechnieken

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hoofdstuk 3, Laboratoriumtechnieken by Mind Map: Hoofdstuk 3, Laboratoriumtechnieken

1. Weten wat analytische en biologische variatie wordt verstaan

1.1. Inleiding

1.1.1. Klinische Chemie

1.1.1.1. Kwalitatieve analyse

1.1.1.1.1. Hoeveel is het

1.1.1.2. kwantitatieve analyse

1.1.1.2.1. wat is het en wat zit erin

1.1.2. technieken

1.1.2.1. immunochemische en moleculair biologische technieken

1.2. 3.2 Eigenschappen van analytische technieken

1.2.1. 3.2.1 Concentratie

1.2.1.1. kwantitatieve bepalingen

1.2.1.1.1. uitgedrukt:

1.2.2. Gehaltes en Spiegels

2. algemeen voorkomende analysemethoden in diverse diagnostische laboratoria beschrijving

2.1. 3.3.2 Elektrochemische bepalingen

2.1.1. spanningsverschil

2.1.1.1. hangt af van concentratie van ion in oplossing

2.1.2. concentratie

2.2. 3.3.3 Chemie-analyser

2.2.1. fotometrische en elektrochemische analyses = makkelijk automatiseren

2.2.1.1. ieder lab beschikt minstens 1 chemie-analyser om alle bepalingen in serum die in vermeld staan, uit te voeren

2.2.1.1.1. patiëntgerichte analysers

3. micro-organismen indelen in risicoklassen en aangeven wat verstaan wordt onder Veilige Microbiologische Technieken