SISTEMA OPERATIU

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SISTEMA OPERATIU by Mind Map: SISTEMA OPERATIU

1. Què és un sistema operatiu?

1.1. És el conjunt dels diferents programes que controlen el funcionament d'un ordinador.

2. Per a què serveix?

2.1. Gestionar les transferències d'informació internes, procurar la comunicació de l'ordinador amb els operadors, controlar l'execució dels programes amb la detecció dels errors, encadenar automàticament les feines, optimitzar els recursos (memòria, unitat aritmètica, etc), carregar i descarregar automàticament els programes en funció de l'espai de memòria i dels diferents perifèrics.

3. Sistemes operatius per a PC

3.1. -Windows: és una sèrie de sistemes operatius i interfícies gràfiques d'usuari produïts per Microsoft.

3.2. -Linux: és el nucli del sistema operatiu GNU/Linux.

3.3. -Solaris: és un sistema operatiu de l'empresa Sun Microsystems inicialment basat en el sistema UNIX BAS.

4. Sistemes operatius per a mòbils

4.1. -Android: és un conjunt de programari per a telèfons mòbil que inclou un sistema operatiu, programari intermediari i aplicacions.

4.2. -Apple: és un empresa multinacional estatunidenca que dissenya i fabrica productes electrònics de consum i programari per a els seus productes.

4.3. -Blackberry: és el nom d'una tecnologia desenvolupada per la companyia canadenca RIM i per extensió, el nom donat als smartphones que utilitzen aquesta tecnologia.

5. Aplicacions

5.1. Per a PC: es un part del programari que s'encarrega de realitzar una tasca determinada.

5.1.1. Exemples:

5.1.1.1. Open Office

5.1.1.2. Paint

5.2. Per a mòbil: és un programa que usted pot descarregar-se i al que pot accedir directament desde el seu teléfon o desde algú altre aparell mòbil.

5.2.1. Exemples:

5.2.1.1. Whatsapp

5.2.1.2. Twitter

6. Software

6.1. -Lliure: és aquell que es pot distribuir, modificat, copiat i usat, per tant, ha de gaudir del codi font per fer efectives les llibertats que el caracteritzen.

6.2. -De pagament: són tots aquells programes informàtics que la versió completa costa diners.