SiteOne search

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SiteOne search by Mind Map: SiteOne search

1. Obsah

1.1. Nejdůležitější

1.1.1. Název souboru

1.1.1.1. basename

1.1.2. Typ obsahu

1.1.2.1. Příklad

1.1.2.1.1. Zdroják

1.1.2.1.2. Obrázek

1.1.2.1.3. Dokument

1.1.2.1.4. Tabulka

1.1.2.1.5. Kontakt

1.1.2.1.6. Klient

1.1.2.1.7. Nabídka

1.1.2.2. Typ obsahu se vybere záložkou, jako u google

1.1.3. Extenze souboru

1.1.3.1. Viz extenze v typu obsahu

1.1.4. Custom tag

1.1.4.1. Možnost přímo ve vyhledávání otagovat výsledek nějakým příznakem, aby se příště rychle našel

1.1.5. Deklarace funce, třídy, metody

1.2. Důležité

1.2.1. Klient

1.2.1.1. Top level directory

1.2.2. Cesta k souboru

1.2.2.1. pathname

1.2.3. Projekt

1.2.3.1. Adresář podtím

1.2.4. Použití funkcí, proměnných, definů ze zdrojáku

1.2.4.1. Budoucí, až připojíme další datové zdroje