Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Fremtid by Mind Map: Fremtid

1. Hvem er jeg?

2. Hvad vil jeg efter 10.?

2.1. Handelsskolen

3. Hvad tænker jeg når jeg hører ordet "fremtid"?

3.1. Pres

3.2. Valg som kan ændre alt

3.3. Tvivl

4. Jura

4.1. Mine tanker om det

4.2. Hvad ligger der i det

4.3. Hvad kræver det

4.4. Hvor tager man uddannelsen

4.5. Hvor lang tid tager uddannelsen

4.6. Nogle specifikke krav

5. Veterinærsygeplejerske

5.1. Hvorfor det

5.2. Hvad er det

5.3. Mine tanker om det

5.4. Hvor kan man tage uddannelsen

5.5. Hvor lang tid tager det

5.6. Nogle specifikke krav