תכניות לימודים בגיל הרך

מפת אב אליה תהיינה מקושרות מפות מושגים המתארות את התכניות השונות.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
תכניות לימודים בגיל הרך by Mind Map: תכניות לימודים בגיל הרך

1. תשתית קריאה

2. אמנות

3. חינוך גופני

4. מתמטיקה

5. קיימות

6. חינוך לבריאות

7. מדע וטכנולוגיה

8. x