Litteraturens historia

PA
Pol At
Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Litteraturens historia by Mind Map: Litteraturens historia

1. Regenter

1.1. Större nationalstater

1.2. Författare, artister

2. Människan i centrum

2.1. Uppmuntra fritänkandet

2.2. Människans Möjligheter

3. Franska,italienska,spanska..

3.1. Roman

4. Hövisk poesi

4.1. Riddarväsendet

4.2. RIddarlivet

4.3. Kung Arthur

4.4. Tristan och Isolde

5. Romarriket och Jesus

5.1. Kristendomen

5.2. Latin

5.2.1. Religös Litteratur

6. Sagor och myter

6.1. Muntliga berättelser

6.1.1. Iliaden och Odysséen

6.2. Gudomligheter

6.2.1. Hjältar och hjältemod

7. Grekerna

7.1. Versepos

7.1.1. Äldsta bevarade litteratur

7.2. Rom

8. Aten

8.1. Teater

8.2. Pjäser

8.3. Tragedier

8.4. komedier

8.5. satyrspel

9. Lyriken

9.1. Korta texter

9.2. Beskriver känslor,sinnestillstånd och tankar

10. Antiken

11. Medeltiden

12. Kända Författare

12.1. Dante Alighieri

12.2. Den Gudomliga komedin

12.3. Paradiset,helvetet,skärselden

12.4. Francois Villon

12.5. Dikter

12.6. Fattiga och kriminella

13. Senmedeltiden

13.1. Förändringar

13.2. Noveller

13.3. Renässansen

14. Norden

14.1. Isländsk litteratur

14.2. Vikingartiden

14.3. Runor

15. Renässansen

16. Antikens Återfödelse

16.1. Grekiska, Romeska antiken

16.2. Studera författare och filosofer

17. Pånyttfödelse

18. Boktryckarkonsten

18.1. Johann Gutenberg

18.2. Europa

18.3. Trycka böcker, fler upplagor

18.3.1. Minskad analfabetism

18.3.2. Utveckling av det fria tänkandet

19. Upplysningen

19.1. Förnuft

19.2. Frihet

19.3. jämlikhet

19.4. Få människor att använda sitt förnuft

19.4.1. Fler lär sig läsa

19.4.1.1. Adeln

19.4.1.2. Kyrkans män

19.4.1.3. Hantverkare

19.4.1.4. Tjänstefolk

20. Protester mot kyrkans och maktens förtryck

20.1. Författare

20.1.1. Jonathan Swift

20.1.1.1. Gullivers resor

20.1.2. Voltaire

20.1.2.1. Kamp mot oförnuft och orättvisor

20.1.3. Jean-Jacques Rousseau

20.1.3.1. Artiklar, samhället förstör goda människan

20.1.4. Daniel Defoe

20.1.4.1. Robinson Crusoe

20.2. Filosof

20.2.1. John Locke

20.2.1.1. Erfarenhet

20.2.1.2. Studier

20.2.1.2.1. Vem som helst kan styra samhället

20.2.1.3. Upplysning

21. Sverige

21.1. Anna Maria Lenngren

21.1.1. Stockholmsposten

21.1.1.1. Ifrågasatte adelns privilegier

21.2. Jämlikhet gällde inte för kvinnor

21.2.1. Opassande för kvinnor att skriva

21.2.1.1. Lenngren skrev anonymt

22. Romantiken

22.1. Början av 1800-talet

22.2. Föregicks av förromantiken

22.2.1. Frankrike

22.2.2. Tyskland

22.3. Äkta Sanning

22.3.1. Fantasi

22.3.2. Känsla

22.3.3. Drömmar

23. Känslan

24. Människans undermedvetna

24.1. Mer intressant än förnuft

24.2. Romaner

24.2.1. Mary Shelley

24.2.1.1. Frankensteins monster

24.2.1.1.1. Mörka krafter inom människan

24.3. Längtan bort

25. Litteratur

25.1. Diktarna betraktas som genier

25.2. Folksagor

25.3. Skräck

25.4. Mörka, skrämmande miljöer

25.4.1. Fantasi

26. Realismen

26.1. Bort ifrån fantasin, in i verkligheten

26.2. Realister

26.2.1. Verklighetsskildrare

26.3. Litteraturen riktar sig mot fler grupper

27. Följetongen

27.1. korta spännande avsnitt

27.2. Publiceras varje dag

27.3. Slutar när det är som mest spännande

27.4. Charles Dickens

27.4.1. Oliver Twist

28. Tidningar

28.1. Vardagen

28.2. Nyheter

28.3. Samhällskritik

28.3.1. Kvinnliga författare och läsare

29. Naturalismen

29.1. "Naturaliste"

29.1.1. Naturvetenskapsman

29.2. Slutet av 1800-talet

29.2.1. Mode att skriva naturalistiskt

29.2.1.1. Detaljerat och verklighetstroget

29.2.1.2. Undersöker samhällsproblem och klasskillander

29.2.1.3. Arv och miljö

29.3. Objektivitet

29.3.1. Det motbjudande

30. Modernismen

30.1. Modernisterna

30.1.1. Protest mot det gamla

30.1.1.1. Skapa konst och texter som inte liknade något annat

30.1.2. Människans inre liv

30.1.2.1. Beskriva sina drömmar, hallucinationer och tankar

30.1.3. Drogpåverkan för att komma åt det undermedvetna

30.2. Början av 1900-talet

30.2.1. Flera europeiska storstäder

30.2.2. Sverige motsträvig i början mot modernismen

30.3. Expierment

30.3.1. Nya konstformer

30.3.2. Nya litteratursformer

30.3.3. Det undermedvetna