Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Den franske revolusjonen by Mind Map: Den franske revolusjonen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Den franske revolusjonen

Robespierre

Bakgrunn

Stendersamfunnet

Økonomisk krise

Eineveldet

New node

Idear bak revolusjonen

Voltaire

"Eg er ueinig i det du seier, men vil med livet mitt forsvare retten din til å seie det"

Montesquieu

Maktfordelingsprinsippet. Tredeling av makta mellom lovgjevande, utøvande og dømmande instans.  

Rousseau

Viktige hendingar

Stenderforsamlinga

Hadde ikkje vore samla på 175 år. 1200 menn var samla. Usemje om røystesystemet.

Storminga av Bastillen

Folk var redde for at kongen ville løyse opp stenderforsamlinga. Bastillen var sjølve symbolet på det urettferdige styret i landet.

Kvinnetoget mot Versailles

Krig

Skrekkveldet

Følger

Grunnlov

Republikk

Napoleon Bonaparte

Monarkiet blei avskaffa

Kongen og dronninga blei avretta.