Analyse idéer til "Bananfluerne", Af Sonnergaard.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Analyse idéer til "Bananfluerne", Af Sonnergaard. by Mind Map: Analyse idéer til "Bananfluerne", Af Sonnergaard.

1. Miljø

1.1. Hvordan beskrives det miljø vi befinder os i?

2. Personkarakteristik

2.1. Hvilke personer optræder i fortællingen?

2.2. Karakteristik på de vigtigste personer.

2.3. Indre og ydre karakteristik.

3. "Bananfluerne"?

4. Man kunne undersøge en smule omkring forfatteren.

4.1. Hvad har han tidligere lavet?

4.2. Læs evt. nogle af hans andre værker?

4.3. Finde hans måde at skrive på.

4.4. "Analysere ham?"

5. Fortælleren

5.1. Når fortælleren er fundet laves der en karakteristik af ham/hende.

6. Hvordan er forholdet mellem fortælleren og pigen/den larmende nabo?

6.1. Hvorfor er deres forhold sådan?

6.2. Hvorfor har han ikke set hende?

6.3. Hvordan tænker man hun ville se ud?

6.4. Hvad er han for én?

6.5. Hvad er han for én?

7. Hans venner begynder at forsvinde ud på andre seminarier og højere læreranstalter i KBH, Aarhus og Odense. S. 3, 1. spalte, l. 15. Hvad siger det om ham?

8. Hvad kan der være sket med pigen?

8.1. Har det noget at gøre med fotælleren?

8.2. Lagde man mærke til noget underligt undervejs i fortællingen?