Модуль І. Романтизм як художній напрям в літературах країн Європи і США

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Модуль І. Романтизм як художній напрям в літературах країн Європи і США by Mind Map: Модуль І. Романтизм як художній напрям в літературах країн Європи і США

1. Теми лекційних занять

1.1. № 1. Вступ. Романтизм як напрям в літературі ХІХ ст. Романтизм в Німеччині

1.2. № 2. Романтизм в Англії. Творчість поетів "озерної школи". Життєвий і творчий шлях Дж. Г. Байрона

1.3. № 3. Романтизм у Франції. Творчість Ф. Р. де Шатобріана, В. Гюго, А. де Мюссе.

1.4. № 4. Романтизм у Росії. Творчість В. А. Жуковського, О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова

2. Теми семінарських занять

2.1. № 1. "Айвенго" В. Скотта як модель історичного романтичного роману

2.2. № 2. Роман В. Гюго "Собор Паризької Богоматері"

2.3. № 3. Особливості й етапи розвитку романтизму в американській літературі

3. Самостійна робота

3.1. Німецький романтизм

3.2. Англійський романтизм

3.3. Французький романтизм

3.4. Російський романтизм

3.5. Польський романтизм

3.6. Американський романтизм

4. Список художніх текстів

5. Рекомендована науково-методична література

6. Тестування

6.1. Німецький романтизм

6.2. Англійський романтизм

6.3. Французький романтизм

6.4. Польський романтизм

6.5. Російський романтизм

6.6. Американський романтизм