Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Ihmisen hyvinvointi by Mind Map: Ihmisen hyvinvointi
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Ihmisen hyvinvointi

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Virkeys ja nukkuminen

Aivot kontrolloi unta

New node

Ihmisen biologinen kello

Unen toiminnot

uni auttaa jaksamaan

Unen vaiheet

Valvetila

Kevyt uni

Syvä uni

Rem-uni

Unen häiriöt

unettomuus

liiallinen nukkuminen

rem-unen häiriöt

nonrem-unen häiriöt

Syöminen ja juominen

ruuansulatus järjestelmä käsittelee ihmisen syömän ruuan

hypotalamus kontrolloi nälkää ja kylläisyyttä

painonpudotus

lääkehoito

liikunta

dietti

ongelmat

liikalihavuus

ahmimishäiriö

bulimia

anoreksia

syyt, perinnöllisyys, vääränlaiset elintavat, itsetunto, sairaus

hoito, terapia, terveet elämäntavat, lääkehoito, kannustus ja ohjaus

juominen

ihmiskehosta yli 70% on vettä

pitäisi juoda tarpeeksi muttei liikaa, liian vähäisestä juomisesta kuivumista, kuivat ja suolaiset ruuat tekevät janoiseksi

aivot säätelevät juomisen tarvetta

Seksuaalisuus ja seksuaalinen kehitys

naisilla kromosomit xx ja miehillä xy

miesten ja naisten aivot ovat erilaiset

hormoonien vaikutus

seksuaalinen käyttäytyminen

psykologiset tekijät, ympäristö, aika, paikka, äänet, hajut, mielialat

biologiset tekijät, hormonit, terveys

seksuaalisen vetovoiman syntyminen

geneettinen

erot aivojen rakenteessa

kehitykselliset tekijät

kehitykselliset viat ja oireet

impotenssi

ennen aikainen siemensyöksy

kyvyttömyys saada orgasmi

Androgeninen oireyhtymä

Tunteet ja stressi

ensisijaiset tunteet

sisään rakennettuja

pysyviä

synnynnäisiä

toissijaiset tunteet

reaktioita ensisijaisiin tunteisiin, oppimista, kokemista ja yhteyden muodostamista tiettyyn tapahtumaan

tunteet rohkaisevat tietynlaiseen käyttäytymiseen

viha rohkaisee aggressiivisuuteen, aggressiivisuus, pelkoon liittyvä, välillinen, miesten välinen, ärsyyntynyt, äidillinen, saalistava, seksiin liittyvä aggressiivisuus, reviirillinen aggressiivisuus, käytös jonka on tarkoitus tuottaa vahinkoa

teoriat

James-Langen teoria, tunne on vastaus stimulukseen

Cannon-Bard teoria, tunteiden ilmaisu ja kokeminen tapahtuvat samaan aikaan

Papez & MacLeanin malli, tietty stimulus aiheuttaa tietyn tunteen aivojen eri osissa

Schachtersin kognitiivinen malli, tulemme tietoiseksi ulkoisesta stimuluksesta ja haluamme tiedostaa ja identifioida syyn

stressi

fyysiset tekijät, työttömyys, sairaudet, läheisen kuolema, onnettomuudet

haitaksi, pitkittyneenä aiheuttaa sairastumista ja jopa kuolemaa, itsemurha riski kasvaa, diabetes, masennus, huonontunut vastustuskyky, sepelvaltimotauti, mahahaava, korkea verenpaino, paksusuolen tulehdus

positiiviset vaikutukset, lyhyt aikaisena parantaa suorituskykyä ja immuniteettiä

Kieli

puhumisen lisäksi ilmaisuun kuuluvat äänenpainot, ilmeet ja eleet

näkemisellä ja kuulemisella on suora yhteys ymmärtämiseen, visuaalista puolta ei voi unohtaa puhuttessa kielestä

on sanoja, sanojen tarkoitusta, sääntöjä ja lauseita

kommonikaation perusta

aivot säätelevätr kielen kehitystä, puhumista ja ymmärtämistä

kielelliset ongelmat

williamsin syndrooma

afaasia

lukihäiriö

agnosia

apraksia

agraphia

hoito, vahvainen tunnistus, oikeanlainen opetustyyli, vaikeissa tapauksissa hoito ja lääkitys

Oppiminen ja muisti

oppimistyylit

visuaalinen

auditiivinen

tekemällä oppiminen

sopeutuminen

herkistyminen

ehdollistuminen

tilanteiden kautta oppiminen

muistityypit

työmuisti

sensorinen muisti

pitkäkestoinen muisti

aivojen työskentely muistin aikana

hippokampus siistää tietoa muistiin ja muistista

uni auttaa pitkäkestoiseen muistiin siirtämistä

muistihäiriöt

dementia, vanhoilla ihmisillä

Alzhaimerin tauti

Affektiiviset häiriöt ja skitsofrenia

masennus

oireet, surullisuus, energian puute, keskittymiskyvyn puute, nukkumisongelmia, syömisongelmia, tuntee merkitsemättömyyttä itsestään ja omasta elämästään, riittämättömyyden tunne, kiinnostuksen ja innostuksen puute, ajatuksia kuolemasta, levottomuus, jälkeen jääminen

kuuluisia masennuksesta kärsiviä, prinsessa Diana, Ludwig van Beethoven, Ernest Hemingway, Vincent van Gogh

skitsofrenia

muutoksen tunteissa ja tunteiden ymmärtämisessä

epäsosiaalisuus

vaikeus tehdä päätöksiä

autismi

hoito

lääkehoito

terapia

positiivisen elämän asenteen löytäminen

ympäristön tuki ja ymmärrys