Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Ihmisen hyvinvointi by Mind Map: Ihmisen hyvinvointi
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Ihmisen hyvinvointi

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Virkeys ja nukkuminen

Aivot kontrolloi unta

Ihmisen biologinen kello

Unen toiminnot

Unen vaiheet

Unen häiriöt

Syöminen ja juominen

ruuansulatus järjestelmä käsittelee ihmisen syömän ruuan

hypotalamus kontrolloi nälkää ja kylläisyyttä

painonpudotus

ongelmat

juominen

Seksuaalisuus ja seksuaalinen kehitys

naisilla kromosomit xx ja miehillä xy

miesten ja naisten aivot ovat erilaiset

seksuaalinen käyttäytyminen

seksuaalisen vetovoiman syntyminen

kehitykselliset viat ja oireet

Tunteet ja stressi

ensisijaiset tunteet

toissijaiset tunteet

tunteet rohkaisevat tietynlaiseen käyttäytymiseen

teoriat

stressi

Kieli

puhumisen lisäksi ilmaisuun kuuluvat äänenpainot, ilmeet ja eleet

on sanoja, sanojen tarkoitusta, sääntöjä ja lauseita

kommonikaation perusta

aivot säätelevätr kielen kehitystä, puhumista ja ymmärtämistä

kielelliset ongelmat

Oppiminen ja muisti

oppimistyylit

muistityypit

aivojen työskentely muistin aikana

muistihäiriöt

Affektiiviset häiriöt ja skitsofrenia

masennus

skitsofrenia

hoito