Ihmisen hyvinvointi

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ihmisen hyvinvointi by Mind Map: Ihmisen hyvinvointi

1. Virkeys ja nukkuminen

1.1. Aivot kontrolloi unta

1.1.1. New node

1.2. Ihmisen biologinen kello

1.3. Unen toiminnot

1.3.1. uni auttaa jaksamaan

1.4. Unen vaiheet

1.4.1. Valvetila

1.4.2. Kevyt uni

1.4.3. Syvä uni

1.4.4. Rem-uni

1.5. Unen häiriöt

1.5.1. unettomuus

1.5.2. liiallinen nukkuminen

1.5.3. rem-unen häiriöt

1.5.4. nonrem-unen häiriöt

2. Syöminen ja juominen

2.1. ruuansulatus järjestelmä käsittelee ihmisen syömän ruuan

2.2. hypotalamus kontrolloi nälkää ja kylläisyyttä

2.3. painonpudotus

2.3.1. lääkehoito

2.3.2. liikunta

2.3.3. dietti

2.4. ongelmat

2.4.1. liikalihavuus

2.4.2. ahmimishäiriö

2.4.3. bulimia

2.4.4. anoreksia

2.4.5. syyt

2.4.5.1. perinnöllisyys

2.4.5.2. vääränlaiset elintavat

2.4.5.3. itsetunto

2.4.5.4. sairaus

2.4.6. hoito

2.4.6.1. terapia

2.4.6.2. terveet elämäntavat

2.4.6.3. lääkehoito

2.4.6.4. kannustus ja ohjaus

2.5. juominen

2.5.1. ihmiskehosta yli 70% on vettä

2.5.2. pitäisi juoda tarpeeksi muttei liikaa

2.5.2.1. liian vähäisestä juomisesta kuivumista

2.5.2.2. kuivat ja suolaiset ruuat tekevät janoiseksi

2.5.3. aivot säätelevät juomisen tarvetta

3. Seksuaalisuus ja seksuaalinen kehitys

3.1. naisilla kromosomit xx ja miehillä xy

3.2. miesten ja naisten aivot ovat erilaiset

3.2.1. hormoonien vaikutus

3.3. seksuaalinen käyttäytyminen

3.3.1. psykologiset tekijät

3.3.1.1. ympäristö

3.3.1.1.1. aika

3.3.1.1.2. paikka

3.3.1.1.3. äänet

3.3.1.1.4. hajut

3.3.1.2. mielialat

3.3.2. biologiset tekijät

3.3.2.1. hormonit

3.3.2.2. terveys

3.4. seksuaalisen vetovoiman syntyminen

3.4.1. geneettinen

3.4.2. erot aivojen rakenteessa

3.4.3. kehitykselliset tekijät

3.5. kehitykselliset viat ja oireet

3.5.1. impotenssi

3.5.2. ennen aikainen siemensyöksy

3.5.3. kyvyttömyys saada orgasmi

3.5.4. Androgeninen oireyhtymä

4. Oppiminen ja muisti

4.1. oppimistyylit

4.1.1. visuaalinen

4.1.2. auditiivinen

4.1.3. tekemällä oppiminen

4.1.4. sopeutuminen

4.1.5. herkistyminen

4.1.6. ehdollistuminen

4.1.7. tilanteiden kautta oppiminen

4.2. muistityypit

4.2.1. työmuisti

4.2.2. sensorinen muisti

4.2.3. pitkäkestoinen muisti

4.3. aivojen työskentely muistin aikana

4.3.1. hippokampus siistää tietoa muistiin ja muistista

4.3.2. uni auttaa pitkäkestoiseen muistiin siirtämistä

4.4. muistihäiriöt

4.4.1. dementia

4.4.1.1. vanhoilla ihmisillä

4.4.2. Alzhaimerin tauti

5. Affektiiviset häiriöt ja skitsofrenia

5.1. masennus

5.1.1. oireet

5.1.1.1. surullisuus

5.1.1.2. energian puute

5.1.1.3. keskittymiskyvyn puute

5.1.1.4. nukkumisongelmia

5.1.1.5. syömisongelmia

5.1.1.6. tuntee merkitsemättömyyttä itsestään ja omasta elämästään

5.1.1.7. riittämättömyyden tunne

5.1.1.8. kiinnostuksen ja innostuksen puute

5.1.1.9. ajatuksia kuolemasta

5.1.1.10. levottomuus

5.1.1.11. jälkeen jääminen

5.1.2. kuuluisia masennuksesta kärsiviä

5.1.2.1. prinsessa Diana

5.1.2.2. Ludwig van Beethoven

5.1.2.3. Ernest Hemingway

5.1.2.4. Vincent van Gogh

5.2. skitsofrenia

5.2.1. muutoksen tunteissa ja tunteiden ymmärtämisessä

5.2.2. epäsosiaalisuus

5.2.3. vaikeus tehdä päätöksiä

5.2.4. autismi

5.3. hoito

5.3.1. lääkehoito

5.3.2. terapia

5.3.3. positiivisen elämän asenteen löytäminen

5.3.4. ympäristön tuki ja ymmärrys

6. aivot säätelevätr kielen kehitystä, puhumista ja ymmärtämistä

7. Tunteet ja stressi

7.1. ensisijaiset tunteet

7.1.1. sisään rakennettuja

7.1.2. pysyviä

7.1.3. synnynnäisiä

7.2. toissijaiset tunteet

7.2.1. reaktioita ensisijaisiin tunteisiin

7.2.1.1. oppimista, kokemista ja yhteyden muodostamista tiettyyn tapahtumaan

7.3. tunteet rohkaisevat tietynlaiseen käyttäytymiseen

7.3.1. viha rohkaisee aggressiivisuuteen

7.3.1.1. aggressiivisuus

7.3.1.1.1. pelkoon liittyvä

7.3.1.1.2. välillinen

7.3.1.1.3. miesten välinen

7.3.1.1.4. ärsyyntynyt

7.3.1.1.5. äidillinen

7.3.1.1.6. saalistava

7.3.1.1.7. seksiin liittyvä aggressiivisuus

7.3.1.1.8. reviirillinen aggressiivisuus

7.3.1.1.9. käytös jonka on tarkoitus tuottaa vahinkoa

7.4. teoriat

7.4.1. James-Langen teoria

7.4.1.1. tunne on vastaus stimulukseen

7.4.2. Cannon-Bard teoria

7.4.2.1. tunteiden ilmaisu ja kokeminen tapahtuvat samaan aikaan

7.4.3. Papez & MacLeanin malli

7.4.3.1. tietty stimulus aiheuttaa tietyn tunteen aivojen eri osissa

7.4.4. Schachtersin kognitiivinen malli

7.4.4.1. tulemme tietoiseksi ulkoisesta stimuluksesta ja haluamme tiedostaa ja identifioida syyn

7.5. stressi

7.5.1. fyysiset tekijät

7.5.1.1. työttömyys

7.5.1.2. sairaudet

7.5.1.3. läheisen kuolema

7.5.1.4. onnettomuudet

7.5.2. haitaksi

7.5.2.1. pitkittyneenä aiheuttaa sairastumista ja jopa kuolemaa, itsemurha riski kasvaa

7.5.2.1.1. diabetes

7.5.2.1.2. masennus

7.5.2.1.3. huonontunut vastustuskyky

7.5.2.1.4. sepelvaltimotauti

7.5.2.1.5. mahahaava

7.5.2.1.6. korkea verenpaino

7.5.2.1.7. paksusuolen tulehdus

7.5.3. positiiviset vaikutukset

7.5.3.1. lyhyt aikaisena parantaa suorituskykyä ja immuniteettiä

8. Kieli

8.1. puhumisen lisäksi ilmaisuun kuuluvat äänenpainot, ilmeet ja eleet

8.1.1. näkemisellä ja kuulemisella on suora yhteys ymmärtämiseen

8.1.1.1. visuaalista puolta ei voi unohtaa puhuttessa kielestä

8.2. on sanoja, sanojen tarkoitusta, sääntöjä ja lauseita

8.3. kommonikaation perusta

8.4. kielelliset ongelmat

8.4.1. williamsin syndrooma

8.4.2. afaasia

8.4.3. lukihäiriö

8.4.4. agnosia

8.4.5. apraksia

8.4.6. agraphia

8.4.7. hoito

8.4.7.1. vahvainen tunnistus

8.4.7.2. oikeanlainen opetustyyli

8.4.7.3. vaikeissa tapauksissa hoito ja lääkitys