Octrooi(en)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Octrooi(en) by Mind Map: Octrooi(en)

1. vergoeding

1.1. toekomstige inkomsten

1.2. min/max

2. deal structuur

2.1. Octrooi(en) aankopen

2.1.1. zie waardering

2.2. Wie is eigenaar ?

2.3. wie beslist ?

2.4. met vennootschap van M L ?

2.5. Afrekening intern door hen te regelen

3. waardering

4. bescherming