ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับการออกแบบนิเทศศิลป์

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับการออกแบบนิเทศศิลป์ by Mind Map: ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับการออกแบบนิเทศศิลป์

1. นำเสนอผลงาน

1.1. Google+

1.2. Youtube

1.2.1. รูปแบบ VDO

1.3. Blogspot

1.3.1. รูปแบบผลงาน

1.4. Instagram

1.4.1. รูปแบบภาพ

2. ค้นคว้าหาข้อมูล

2.1. Google

2.1.1. ค้นหาเว็ปไซน์

2.1.2. ค้นหารูปภาพ

2.1.3. ค้นหาสื่อต่างๆ

2.1.3.1. สื่อการเรียน

2.2. Kapook

2.3. Yahoo

3. สร้างแบบจำลอง

3.1. Dropbox

3.1.1. สร้างแบบงาน

3.1.2. สร้างงานแบบ 3D

3.2. ISSUU

3.2.1. สร้างรายงาน

3.3. Blogspot

3.4. Google+

3.5. วาดภาพ

4. การสื่อสาร

4.1. Facebook

4.1.1. Chat

4.1.2. Share

4.1.2.1. รูปภาพ

4.1.2.2. เพลง

4.1.3. ขายของ

4.2. Blogspot

4.3. Youtube

4.3.1. ชมคลิปวิดีโอต่างๆ

4.3.2. นำเสนอผลงาน

4.3.3. Share

4.4. google+

4.5. ดูทีวีิออนไลน์

5. เก็บไฟล์งาน

5.1. Google Drive

5.1.1. รูปแบบภาพ

5.1.2. รูปแบบ VDO

5.1.3. รูปแบบเอกสารงาน

5.2. Blogspot

5.3. Facebook

5.4. Hotmail

5.4.1. รูปแบบไฟล์งาน

6. รับ-ส่ง E-mail

6.1. Hotmail

6.2. Gmail

6.3. Thaimail

6.4. Yahoo

6.5. Live