חיסונים

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
חיסונים by Mind Map: חיסונים

1. חיסונים בישראל

1.1. גרפים תחלואה בישראל

1.1.1. 1

1.1.2. 2

1.1.3. 3

1.1.4. 4

1.1.5. 5

1.1.6. 6

1.1.7. 7

1.1.8. 8

2. התנגדות לחיסון

2.1. חיסונים מסוכנים

2.1.1. גורם לאוטיזם

2.1.1.1. לא! אוטיזם לסוגיו וגם מחלות נוירולוגיות תורשתיות אחרות באות לידי ביטוי בשנתיים הראשונות לחיים ולכן קל מאוד להתפתות ולהאשים את החיסונים שניתנים בשנים אלו בגרימת מחלות. מובן מאליו כי אם מאורעות מסוימים התרחשו בסמיכות זמנים, יש ביניהם קשר כרונולוגי אולם אין להסיק מכך שמדובר בקשר של סיבה ומסובב. בסוף שנות השמונים פורסם מחקר שרמז לכאורה לקשר בין אוטיזם לחיסון החצבת. התברר בהמשך שמדובר במחקר שיקרי, מעוות שהפר את כל כללי האתיקה המקובלים. החוקר הראשי (וייקפילד) עומד בימים אלו לדין על ביצוע מחקר זה שהתברר כתרמית שערוריתית. לעומת זאת, מחקרים רבים איכותיים בהיקפי ענק, ממקומות שונים בעולם, ושבוצעו בשיטות מדעיות שונות שללו חד משמעית את הקשר בין חיסונים לפיגור, אוטיזם או נזק מוחי אחר

2.1.2. חומרים זרים ?

2.1.2.1. לא! כיום אף אחד מהחיסונים הניתנים בישראל (פרט לחלק מחיסוני השפעת) אינו מכיל את מלח הכספית. בעבר (עד סוף שנות ה-90) חלק מהחיסונים הכילו כמות מזערית של טימרוזל שהינו מלח כספית ששימש כחומר משמר ומונע קלקול בחיסונים. למרות שלאורך עשרות שנים לא נמצאה שום הוכחה מדעית שחשיפה לחומר זה בחיסונים מזיקה באופן כלשהו לבריאות. הוחלט להוציאו מחיסוני הילדות וזאת בעיקר כיון שהחיסונים היוו גורם חשיפה לכספית שניתן לשלוט בו (להבדיל ממזון המכיל לעיתים כספית ומתכות כבדות אחרות).

2.1.3. מחלישים מערכת החיסון ?

2.1.3.1. לא! החיסון אינו מחליש את מערכת החיסון אלא להיפך מסייע לה להתמודד בהצלחה עם המחלות הזיהומיות הקשות.

2.2. Meetings

2.2.1. Meeting 1

2.2.2. Meeting 2

3. למה כן ?

3.1. jh

3.1.1. Task 2

4. מתי אין לתת חיסונים ?

4.1. 1. מחלת חם – יש לדחות את החיסון עד להחלמה. דחייה זו נועדה על מנת למנוע אפשרות של צרוף התופעות של המחלה ותופעות הלוואי האפשריות של החיסון.

4.2. במקרה של תגובה אלרגית חמורה לאותו חיסונית, או תגובה חמורה אחרת

4.3. במצב של ליקוי במערכת החיסון (כולל עקב טיפול תרופתי) יש להימנע מחיסונים חיים- מוחלשים.

5. מה זה חיסון ?!!

5.1. החיסונים נועדו לחקות את החשיפה הטבעית לאורגניזמים, ליצור זיכרון חיסוני, מבלי שהגוף יצטרך לעבור מחלה לצורך כך. חיסון כזה נקרא חיסון פעיל .

6. קישורים

6.1. http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3719076,00.html

6.2. http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/tadrich_Chisunim.pdf

7. סרטונים תומכים

7.1. http://www.youtube.com/watch?v=_3TkxQjSWPY

7.2. http://www.youtube.com/watch?v=KTZEnPdjnRE